Zeměpis

Způsob vybírání a druhy aplikací pro výuku zeměpisu

Pro výuku a procvičování učiva ze zeměpisu existuje pro systém Android velké množství aplikací. Některé z nich jsou v českém jazyce a některé v jazycích jiných.  Primárně byly vybírány, pro lepší pochopení, aplikace v českém jazyce. Dále byly aplikace vybírány tak, aby byly zajímavé pro žáky a pestré na učivo. Proto se zde objevují slepé mapy, kvízy na doplňování státních vlajek a hlavních měst nebo aplikace, kde žáci mohou pozorovat a učit se o složení naší sluneční soustavy.

Zeměpis ČR

Cena: zdarma

Vydavatel: Asista, s.r.o

Ročník: 6. – 9. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: 3,7 / 5

Popis:

Aplikace je zaměřena na procvičování zeměpisu, a to zejména slepých map a pojmů, týkajících se České republiky. Po zapnutí aplikace má uživatel možnost výběru ze 4 možností. Tři z možností jsou slepé mapy, kdy uživatel hledá a doplňuje zadaný pojem do slepé mapy. Lze doplňovat města, řeky nebo povrch. Čtvrtou z možností je spojování pojmů, kdy si uživatel vybere jeden z krajů České republiky a poté spojuje výrazy, které patří k danému městu, okresu nebo kraji (Př: Brno-výroba traktorů Zetor, Hranická propast-nejhlubší propast v ČR…). Touto formou se tak mohou žáci dozvědět nové informace o našich městech, krajích a památkách.

Návrh využití:

Aplikace se nabízí jako náhrada za klasické papírové slepé mapy. Žáci si tak mohou procvičit doplňování slepých míst do map. Můžou tak učinit v rámci opakování nebo může učitel zadat některou z voleb aplikace přímo jako test. Problémem by v takovém případě ale byla kontrolovatelnost, zda-li nedělal žák jeden test vícekrát. Doplňování pojmů k místům může posloužit jako oddechová, a přesto zajímavá a užitečná forma získávání informací o naší zemi.

Testování:

Aplikace fungovala na všech zařízeních správně. Trochu nekomfortní bylo ovládání, kdy se při vybírání malých bodů, špatně trefovalo a body nereagovaly. Po dokončení úkolu se neukázalo žádné hodnocení, ani že je konec úkolu. Uživatel se musel vrátit pomocí tlačítka „Hlavní nabídka“. Pozitivní byla šíře učiva, která byla navržena tak, aby zahrnovala potřebné učivo pro základní školy a nebyla příliš náročná. Dobře zpracována byla grafická stránka aplikace, kdy byly příjemně vybrané barvy.  Mapa byla provedena velmi detailně. V doplňovacím cvičení byly zajímavě vybrané pojmy, které umožnily dozvědět se spoustu nových informací.

Vlajky Světa Kvíz

Cena: zdarma

Vydavatel: Paridae

Ročník: 7. – 9. ročník

Jazyk: angličtina

Hodnocení: 4,5 / 5

Popis:

Aplikace se zabývá výukou státních vlajek států z celého světa v rámci kvízu. Uživatel má možnost ze tří druhů kvízů. První možností je procvičování, kdy uživatel vybírá vždy ze čtyř možností odpovědí, která patří k vyobrazené vlajce. Druhou možností je test, kdy je úkolem opět přiřadit k vyobrazené vlajce správnou zemi. Rozdílem je, že jsou odpovědi časově omezené a čím pomaleji uživatel odpovídá, tím méně bodů získá. Body jsou potřebné k otevření dalších levelů, kde jsou jiné druhy vlajek. Neodpovídá-li soutěžící dostatečně správně a rychle, body se mu ubírají a nezíská tak dostatečný počet pro otevření dalšího levelu. Třetí možností je soutěž, kdy se k sobě mohou připojit dvě zařízení a soutěžící proti sobě mohou soupeřit online po síti.

Návrh využití:

Aplikaci lze využít při probírání státních vlajek států celého světa. Pro žáky to může být zajímavá forma výuky, kde najdou téměř všechny vlajky států a můžou se je učit pomoví kvízu. Učitel může po probrání tématu uspořádat soutěž. Rozdělí žáky do dvojic a ti se pomocí Google účtu spojí a soupeří tak mezi sebou. Vítěz z dvojice bude přiřazen náhodně k vítězi z jiné dvojice, a tak se bude pokračovat, dokud nezbyde jediný žák, který bude v hádání nejlepší a stane se vítězem.

Testování:

Aplikace pracovala plynule. Ačkoliv byla v anglickém jazyce, byla snadná na obsluhu. Zadání kvízu bylo jednoznačné. Kladně hodnotím potřebu získání určitých bodů pro přístup do dalšího levelu a možnost soubojů online přes internet, který také fungoval bez problémů.

Země, hlavní města a vlajky světa

Cena: zdarma

Vydavatel: Potencialmente interesante

Ročník: 8. – 9. ročník

Jazyk: angličtina

Hodnocení: 4,2 / 5

Popis:

Aplikace opět slouží pro procvičení států, státních vlajek a hlavních měst. Aplikace nabízí šest možností procvičování. V první možnosti je zobrazena státní vlajka a je potřeba vybrat ze čtyř přiřazených států, které k vlajce patří. V druhé možnosti je opět jedna vlajka a přiřazuje se jedno hlavní město ze čtyř možností. Ve třetí volbě je napsán název státu a je třeba vybrat jednu ze čtyř vlajek patřící k vybranému státu. U čtvrté volby máme opět jeden stát a vybíráme ze čtyř hlavních měst. Pátý druh procvičování nám zobrazuje jedno hlavní město a naším úkolem je vybrat ze čtyř vlajek států a v poslední možnosti máme jedno hlavní město a vybíráme ze čtyř názvu států. V každém kole na nás čeká 10 různých otázek a na konci se nám zobrazí hodnocení za dané kolo.

Návrh využití:

Vhodné pro procvičování daných problému (vlajky, města, státy). Nabízí se využití pro domácí opakování těchto jevů. Učitel může využít aplikaci jako pomoc při tvorbě písemky na probrané učivo. Písemka (test) může být postavena podle struktury v aplikaci, kdy žák dostane otázku (vlajka může být formou obrázku) a bude vybírat správnou odpověď ze čtyř nabízených možnosti (počet možností lze libovolně upravit). 

Testování:

Aplikace je sice v anglickém jazyce, ale na pochopení je velice jednoduchá. Dobré je okamžité hodnocení po skončení testu (10 otázek), kdy se uživatel hned dozví, jestli byl úspěšný nebo nikoliv. Hodnocení se zobrazuje jasně označenými barvami i během plnění testu. Správné a nesprávné odpovědi jsou také doplněny zvukovým efekt, kdy i podle zvuku lze poznat správná či chybná odpověď.

Mapy TrueWorld

Cena: zdarma

Vydavatel: Ment Apps

Ročník: 6. – 9. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,5 / 5

Popis:

Aplikace obsahuje mapu světa a doplňující informace o všech světových státech. Po jejím zapnutí se nám zobrazí mapa celého světa. Všechny světadíly a státy jsou zobrazovány pouze s názvy nebo hlavními městy. Výjimkou je střední Evropa, kde se u Slovenska, Rakouska, Německa a dalších zemí zobrazují i menší města a u České republiky nalezneme úplně detailní mapu i s malými vesnicemi.

V horní části mapy je vyhledávací okno, do kterého můžeme zadat název státu a po jeho výběru se nám zobrazí část článku, který je možné rozkliknout a jsme odkázáni na Wikipedii, kde se dozvíme velké množství informací (včetně obrázků) ke zvolenému státu.

Návrh využití:

Aplikace může fungovat dvojím způsobem. První způsob je funkce jako atlasu, kde mohou žáci vyhledávat a ukazovat zadané pojmy (dá se využít při zkoušení orientace v mapě). Další možností využití je během frontální výuky, kdy si mohou žáci dohledávat informace o vyučovaných státech.

Učitel může děti rozdělit do skupin a v rámci projektového dne každé skupině zadat jeden stát, o kterém si žáci mohou pomocí aplikace zjistit informace a vytvořit o daném státě plakát, který poté představí spolužákům.

Testování:

Přestože je aplikace užitečná, plná důležitých a zajímavých informací, a přestože pracovala spolehlivě, dají se u ní i tak nalézt kromě pozitivních věcí i negativa. Jednou z nevýhod je, že se nám při kliknutí na vybraný stát nezobrazí informace o něm, ale pouze se vybarví a pro zisk detailních informací musíme zadat název státu do vyhledávače. Druhou nevýhodou je, že pro zobrazení dodatečných informací nás aplikace přesměruje na internet, k čemuž je potřeba připojení k internetu a bez připojení detailnější informace nelze získat.

Sluneční systém 3D

Cena: zdarma

Vydavatel: Madhsudhan Khemchandani

Ročník: 6. – 9. ročník

Jazyk: angličtina

Hodnocení: 3,6 / 5

Popis:

Aplikace nabízí zajímavý pohled do vesmíru, kdy po zapnutí vidíme 3D pohled do vesmírného prostoru (včetně planet). Mezi planetami se můžeme libovolně pohybovat a natáčet je a prohlížet si je při jejich pohybu, který je zde realisticky napodoben. Po výběru jedné z planet se nám k ní zobrazí základní informace. Kromě planet obsahuje aplikace také informace o hvězdách a družicích.

Návrh využití:

Při probírání učiva týkajícího se sluneční soustavy, mohou aplikaci využít učitelé s žáky pro doplnění informací o družicích, planetách a hvězdách. Učitel může spustit aplikaci na interaktivní tabuli a nasimulovat tak pro lepší představu podobu (pohyb) vesmíru.

Testování:

Aplikace byla velmi jednoduchá a intuitivní na ovládání. Neobsahovala žádné zbytečnosti navíc (někde až příliš málo-mohlo být i více informací). Pozadí aplikace je doprovázeno zvukovým doprovodem, který evokuje pohyb ve vesmíru. Nevýhodou je odborná angličtina, které nemusí žáci na základní škole rozumět.