Anglický jazyk

Způsob vybírání a druhy aplikací pro výuku anglického jazyka

Pro výuku a procvičování učiva z anglického jazyka najdeme na Google Play velké množství aplikací, ne vždy však jsou tyto aplikace použitelné a vyučování prospěšné. Aplikace byly vybírány tak, aby byly pro žáky zajímavé a dokázaly zajistit procvičování všech potřebných částí, které se objevují u přijímacích zkoušek na střední školy a případně u následné maturity (čtení, psaní, poslech, gramatika, slovní zásoba). Vybrané aplikace by měly být využitelné pro všechny ročníky 2. stupně základních škol.

Angličtina nepravidelná slovesa

Cena: základní verze zdarma, 1 další dodatek za 49 Kč

Vydavatel: PMQ Software

Ročník: 5.- 9. ročník

Jazyk: čeština/angličtina

Hodnocení: 4,1 / 5

Popis:

Aplikace byla vytvořena pro procvičování anglických nepravidelných sloves. V hlavním menu máme několik skupin nepravidelných sloves, jen dvě z nich jsou ale free, za ostatní si musí uživatel zaplatit. Po výběru skupiny sloves si uživatel musí zvolit ještě způsob procvičování. První volba „Prohlížej“ vždy zobrazí obrázek ke slovesu, český název, anglický ekvivalent i s výslovností a aplikace sloveso přečte. Druhá volba „Mluv“ zobrazí obrázek (slovo), uživatel namluví zobrazená slova a poté si je porovná s výslovnosti, která je v aplikaci nahraná jako správná. Třetí a čtvrtá volba se liší pouze obtížnosti a spočívá v tom, že se uživateli zobrazí 6 obrázků a on musí vybrat ten, který patří k zobrazenému slovesu. Pátá a šestá volba se opět liší pouze obtížností. Jedná se o obyčejné pexeso, kde uživatel hledá dva stejné obrázky a po otočení mu je vždy vysloveno sloveso, které se k obrázku vztahuje.

Návrh využití:

Aplikace je vhodná pro procvičování nepravidelných sloves z anglického jazyka. Aplikace se může hodit žákům, kteří mají problém s pochopením a naučením nepravidelných sloves a pomocí aplikace se tak můžou v této problematice zdokonalit. Jinak mohou aplikaci žáci využít před testem nebo k průběžnému procvičování, které tak může být pojato zábavnější formou.

Testování:

Nespornou výhodou této výukové aplikace je na jednoduchých cvičeních možnost procvičování sloves (gramatiky), čtení, poslechu a mluvení. Aplikace má přívětivé prostředí, ve kterém se dá snadno zorientovat. Nabízí možnost zapamatování si chyb, které uživatel dělá a následně nabídne možnost jejich procvičování. Nedílnou součástí jsou výsledky všech provedených testů.

Čeština – angličtina Překladat

Cena: zdarma

Vydavatel: Suvorov Development

Ročník: 3.- 9. ročník

Jazyk: čeština/angličtina

Hodnocení: 4,6 / 5

Popis:

Aplikace je elektronickou náhradou slovníku. Jedná se o překladač, který dokáže překládat samostatná slova, ale i sousloví a celé věty včetně delších souvětí. Aplikace pracuje na principu překladu zadaného pojmu. Jsou zde dvě pole. Do jednoho se zadává pojem, který chceme přeložit. Poté se klikne na tlačítko jazyka, do kterého chceme přeložit a ve spodním poli se nám zobrazí překlad v druhém (požadovaném) jazyce. Aplikace také podporuje režim přehrávání výslovnosti, a tak si můžeme poslechnout i jak se překládaná slova vyslovují. Další možností je také možnost kopírování, která umožní přeložené slovo zkopírovat do jiné aplikace, dokumentu nebo webového prohlížeče.

Návrh využití:

Aplikace může nahradit běžné papírové slovníky nebo online slovníky na internetu. Sice se v ní nemohou žáci učit vyhledávat stejně jako v papírovém slovníku, ale vyhledávání je mnohem rychlejší, což může být vítáno ve výuce, kde není příliš mnoho času navíc.

Testování:

Aplikace má příjemné a jednoduché uživatelské prostředí, které ale narušovaly vyskakující reklamy. Příjemně překvapil také překlad, který byl překládaný včetně dobrých gramatických časů. Uživatelský komfort vylepšovala historie, která si pamatovala překládané výrazy a uživatel si tak mohl vyhledat, co překládal několik vyhledávání zpět. Tyto pojmy šly seřadit abecedně podle názvu nebo podle data vyhledávání. Druhou věcí, která ulehčovala uživateli práci byla možnost přidat si některá slova mezi oblíbená a uživatel je tam nemusel znovu hledat.

English Grammar

Cena: zdarma

Vydavatel: AMA English

Ročník: 6.- 9. ročník

Jazyk: angličtina

Hodnocení: 4,7 / 5

Popis:

Gramatika je důležitou součástí při výuce jazyka, a právě tato aplikace je zaměřená na výuku gramatiky v anglickém jazyce. Obsah gramatiky je zde rozsáhlý a zasahuje nejen do učiva základní školy, ale i do gramatiky střední školy a využít ji mohou i studenti vysokých škol. Nalezneme zde gramatiku týkající se podstatných jmen a jejich tvoření (členy, množná čísla…), přídavných jmen (stupňování…), časů, příslovcí a spoustu dalších. Jednotlivé skupiny gramatických celků jsou rozděleny na podskupiny, které se zabývají detailněji jednotlivými částmi gramatiky. Po otevření jednotlivého celku se nám zobrazí teoretická část dané problematiky s příklady, která nám danou problematiku vysvětluje. Po dokončení všech jednotlivých podskupin (pročtení všech materiálů není podmínkou) si lze udělat test, který se zabývá všemi podskupinami (celou skupinou) gramatických problémů. Tento test je okamžitě vyhodnocen.

Návrh využití:

V hodinách během výuky může aplikace posloužit žákům i studentům při probírání gramatiky. Učitel z ní může přednášet teoretickou část včetně příkladů a žákům může posloužit jako studijní opora během vyučování i mimo něj. Závěrečné testy navíc pomohou žákovi zorientovat se, jak je v dané problematice úspěšný.

Testování:

Pro mladší žáky by mohla být aplikace nevhodná, neboť je celá v angličtině. Tento problém může vyřešit funkce, která umožňuje překlad každého slova, které se v aplikaci objeví. K provozu této funkce je ale potřeba připojení k internetu, protože aplikace překládá pojmy pomocí online překladače. Výhodou je pro uživatele zajisté okamžité vyhodnocení po testu, kdy přehledně vidí, kolik chyb udělal a ví, v čem by se měl zlepšit.

Angličtina pro začátečníky

Cena: zdarma

Vydavatel: Mobiteach LLC

Ročník: 3.- 9. ročník

Jazyk: čeština/angličtina

Hodnocení: 4,6 / 5

Popis:

Aplikace není, tak jak název napovídá určená jenom pro začátečníky, ale své si v ní mohou najít i pokročilejší mluvčí anglického jazyka. Primární funkcí aplikace je naučení a procvičení anglických slovíček. V hlavním menu jsou slovíčka rozdělena do velkých oblastí (oblečení, vzdělání, sport, zdraví, historie, příroda…). Takovýchto skupin je zde 50. Každá skupina obsahuje od 20 do 90 slovíček, takže se zde objevuje přes 4000 slovíček různých kategorií. Některé skupiny nejsou obsaženy v základní verzi a je třeba je do zařízení stáhnout. Po výběru skupiny, kterou chce uživatel procvičovat se zobrazí slovíčka, která se budou procvičovat (anglický název, český ekvivalent, obrázek znázorňující slovo a výslovnost). Po procvičení může uživatel spustit lekci, kdy je vždy anglické slovíčko (zároveň je aplikací i vysloveno) a uživatel vybírá český ekvivalent ze čtyř odpovědí, ke kterým jsou připojeny i obrázky pro lepší názornost. Po procvičení všech slovíček se zadání otáčí. V zadání je české slovo s obrázkem a uživatel vybírá správnou odpověď z anglických ekvivalentů. Po dokončení lekce se hned zobrazí počet správných/špatných odpovědí s pochvalou nebo návrhem na zlepšení.

Návrh využití:

Aplikaci nemusí využívat pouze začátečníci v jazyce, ale i mírně pokročilí, či pokročilí, kteří si chtějí procvičit slovíčka, která třeba dlouho nepoužívali. Aplikace tedy může nahradit mechanické učení se slovíček z učebnice a může naučit slovíčka zábavnější a interaktivnější formou, a to nejen žáky, ale i učitele, rodiče a všechny ostatní zájemce o studium angličtiny.

Testování:

Aplikace je vhodná i pro menší žáky, protože psaná slova doplňují tematické obrázky. Výhodné je také mluvené slovo. Uživatel tak kromě psané formy slyší i výslovnost. Aplikace je nastavena tak, aby uživateli každý den připomínala, co a jak dlouho má studovat. Toto upozornění se zobrazuje i na uzamčené obrazovce a připomíná se hlasovým signálem, tudíž je nelze přehlédnout.

Anglická slovíčka

Cena: zdarma

Vydavatel: Petr Kletečka

Ročník: 3.- 9. ročník

Jazyk: čeština/angličtina

Hodnocení: 4,7 / 5

Popis:

Aplikace je uzpůsobená pro učení se anglických slovíček. Po jejím spuštění se zobrazí písmena abecedy. Po kliknutí na jedno písmeno z abecedy se zobrazí kartičky s anglickými slovy, která začínají na vybrané písmeno. Slovíčka jsou uspořádaná na kartičkách. Na jedné straně kartičky je anglický název a po jejím otočení se zobrazí český překlad.

Návrh využití:

Pomocí otočné metody kartiček se může žák učit slovíčka stále dokola a může si je tak lépe zapamatovat. Jelikož aplikace obsahuje vcelku velké množství slovíček, může být využita místo slovníku během psaní slohové práce. (nevýhodou je, že lze překládat pouze z angličtiny do češtiny a u slohových prací to může být potřeba i opačně.

Testování:

Aplikace je jednoduchá. Na svou velikost 1,1Mb obsahuje velké množství anglických slovíček a překladů. Jelikož se jedná o open-source verzi (otevřený zdrojový kód), má možnost každý uživatel aplikace přidávat svoje vlastní slovíčka a tím tak aplikaci neustále rozšiřovat.