Český jazyk

Způsob vybírání a druhy aplikací pro výuku českého jazyka

Pro výuku a procvičování učiva z českého jazyka existuje pro systém Android velké množství aplikací. Tyto aplikace byly vybírány podle pocitu autora, hodnocení a recenzí uživatelů a podle zaměření na určité ročníky, tak aby byla obsažena velká škála učiva napříč všemi ročníky. Mezi aplikacemi lze najít takové, které se zaměřují přímo na procvičování určitých jevů (vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem…), ale i takové, které zasahují celé spektrum a například v rámci diktátu nebo pravopisného cvičení lze díky nim procvičit velké množství jevů současně.

 

Česká gramatika

Cena: základní verze-zdarma, rozšířená verze 199 Kč / 1 rok

Vydavatel: Eductify

Ročník: 1. – 9. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,6 / 5

Popis:

Aplikace, jak již název napovídá, se zabývá veškerou českou gramatikou vyučující se od prvního do devátého ročníku a středních školách. Po spuštění aplikace máme možnost výběru ze sedmi ikon. První možností je Teorie. Po rozkliknutí dané ikony se nám objeví velké okruhy učiva, které jsou dále roztřízené ještě na okruhy menší. Po výběru okruhu se objeví teoretické informace o vybraném učivu. Po rozkliknutí druhé ikony v hlavním menu s názvem Testy se nám zobrazí stránka, ve které lze zvolit rozložení podle témat nebo podle ročníku. Po rozkliknutí daného tématu se nám spustí test. Ve třetí položce z hlavního menu jsou výsledky všech vyplněných testů i se známkou. Po rozkliknutí detailu se lze podívat na konkrétní chyby. Ve čtvrté položce nalezneme statistiku vyplněných testů (průměr u jednotlivých testů i za všechny testy vyplněné). Pod pátou položkou si lze vytvořit svůj vlastní učební plán. Předposlední možnost nám nabízí pořízení aplikací od stejného vydavatele do jiných předmětů. Poslední volba je šampionát, kde uživatel vyplňuje více sad otázek za sebou a dostává se tak do dalších úrovní. Každá otázka je omezena časem a bodově ohodnocena.

Základní verze obsahuje široké spektrum témat napříč všemi ročníky, ale chce-li uživatel obsáhnout opravdu veškeré učivo, musí sí zakoupit plnou verzi, která stojí 60 Kč za měsíc nebo 200 Kč za rok. Placených cvičení je asi jedna třetina z celkového množství.

Návrh využití:

Aplikace by se dala využít přímo ve výuce ve škole, ale i pro domácí přípravu žáků. Teoretická část může pomoct učiteli při vysvětlování učiva a zároveň si ji žák může zopakovat sám doma, neboť v dnešní době má každý nějaké zařízení se systémem Android. Pomocí testů může učitel zjišťovat vědomosti žáků o daném jevu. Testy mohou zároveň pomoci dítěti při procvičování různých výrazů při přípravě na písemku. Vhodným prvkem pro procvičení a vzbuzení soutěživosti u žáků je volba šampionátu. V tom žák dostává vždy sadu otázek od nejlehčí po nejtěžší a je mu počítán čas a správné odpovědi. Tyto faktory se poté porovnají a vznikne z nich určitý počet bodů. Podle získaných bodů u jednotlivých kol lze po připojení k internetu sestavit žebříček nejlepších žáků podle kterého mohou být následně ohodnoceni známkou.

Testování:

Aplikace je velmi přehledně graficky uspořádána. Na zařízení běžela plynule a bez jakýchkoliv problémů. Mezi klady patří šířka témat napříč všemi ročníky. Dalším plusovým bodem je možnost nastavení učebního plánu, podle kterého nás aplikace vždy sama upozorní, jakému učivu a v jaké délce se máme věnovat. Mínusovým bodem je šíře učiva (cca 1/3), která není dostupná ve FREE verze. Plná verze, která nám učivo rozšíří, stojí 60 Kč za měsíc nebo 200 Kč za rok.

Český jazyk – pravopis

Cena: základní verze-zdarma, rozšířená verze 89 Kč

Vydavatel: PMQ SOFTWARE

Ročník: 1. – 5. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,1 / 5

Popis:

Aplikace se zabývá pravopisem českého jazyka. Díky šíři učiva a grafickému zpracování je určena spíše pro žáky na prvním stupni základních škol. Po zapnutí se nám zobrazí hlavní obrazovka, kde máme na výběr okruhy učiva, které chceme procvičit. U každého okruhu je po vypracování podle úspěšnosti zobrazen jako hodnocení určitý počet hvězd. V dolní části menu máme možnost zobrazit si výsledky již absolvovaných testů. Druhou volbou je možnost procvičení chyb, která nám spustí sadu chyb, které jsme udělali v průběhu testů a můžeme si je tak opravit.

Po výběru učiva v hlavním menu se nám otevřou další tři možnosti volby. Pod první položkou nalezneme základní teoretickou informaci (Př: vypsaná vyjmenovaná slova nebo informaci, které souhlásky jsou tvrdé + krátký příklad a další). Druhou volbou je samotné procvičování, kde již jsou praktické příklady k procvičení. Poslední volbou je zkoušení na čas,které testuje získané vědomosti žáků a následně je ohodnotí podle úspěšnosti určitým počtem hvězdiček.

Návrh využití:

Jelikož se jedná o jednodušší aplikaci, není příliš možností jejího využití přímo ve výuce. Aplikace je vhodná spíše pro procvičování daných jevů mimo výuku. Dítě si muže procvičovat problematické jevy z určitých oblastí. Aplikaci mohou využít i rodiče a zadávat svým dětem úkoly na procvičení, které se tak mohou učit zábavnou formou. Rodiče okamžitě vidí výsledek.

Testování:

Při testování se aplikace zdála zprvu naprosto v pořádku. Po nějaké době (asi 10 minut) užívání se však začala sekat a zařízení se přehřívalo, což snižovalo komfort jejího užívání. Po grafické stránce je aplikace přehledná a snadno pochopitelná. Díky určitým grafickým prvkům je určena spíše pro mladší žáky. Její ovladatelnost a orientace je vhodná i pro méně zdatné uživatele. Pozitivním bodem je krátké slovní hodnocení po ukončení testu s přiloženým hodnotícím obrázkem (smutná x veselá postava). Negativní bodem je opět malá šíře otázek, která je obsažena ve free verzi.  Rozšířená verze s větším množstvím otázek stojí 89 Kč na neomezenou dobu.

Včelka – osobní trenér čtení

Cena: zdarma

Vydavatel: Včelka / Levebee

Ročník: 1. – 5. ročník + starší žáci trpící dislexií

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,2 / 5

Popis:

Ačkoliv název Včelka připomíná spíše hru pro malé děti, jedná se opravdu o výukovou aplikaci, kterou je možné využít na základní škole. Ani druhá část názvu není příliš relevantní, neboť se aplikace nezabývá pouze čtením, ale i dalšími prvky a cvičeními z češtiny. Po zapnutí a registraci musíme založit čtenáře, kde zadáme jméno a věk (rok narození), aby aplikace věděla, jak složité úkoly má uživateli zadávat. V průběhu procvičování aplikace eviduje úspěšnosti žáka

Po vytvoření čtenáře se dostaneme do hlavního menu, kde máme cvičení rozděleny podle barev do pěti slupin. Každá skupina obsahuje jiný druh cvičení. U každé skupiny máme zobrazenou obtížnost. První skupina cvičení spočívá v procvičení čtení a výslovnosti. Na obrazovce tabletu se nám objeví slovo a je přečteno hlasem aplikace. Poté slovo pomocí mikrofonu nahraje do tabletu uživatel a to je následně porovnáno a při shodě je uživatel posunut na další příklad. Druhá skupina úkolů je soustředěna na porozumění textu. Jedno cvičení je zaměřené na porozumění přísloví, druhé na porozumění delšímu textu s odpověďmi na otázky a další například na tvorbu přívlastků vycházejících z kontextu. Třetí část je zaměřená na hláskosloví, kdy žák musí podle vysloveného slova nebo skupiny hlásek napsat správnou odpověď. Jedním cvičením je také doplnění chybějící hlásky do slova. Ve čtvrté části je možné si vyzkoušet doplňování i/y nebo si napsat diktát, který je diktován přímo z aplikace. Poslední část je vhodná pro procvičení pozornosti a jazyka formou her. Žákovým úkolem je například hledat určitě slovo ve velkém souboru slov.  Doplňující hrou je slovní tetris, který je dostupný pouze po připojení k internetu.

Návrh využití:

Podle názvu by se mohlo zdát, že se jedná o aplikaci na procvičování čtení, jde ovšem o aplikaci na procvičení více oblastí. Kromě běžného využití ve školách a při domácí přípravě by se právě zde hodilo využití u různých žáků s tělesnými postiženími nebo poruchami učení, neboť je veškerý postup a ovládání doplňováno hlasovou navigací a dalšími prvky usnadňující pohyb skrze aplikaci. Další možnosti využití je v poradnách zabývajících se právě poruchami učení (dyslexie, dysgrafie). U běžných žáků lze aplikaci použít pro zlepšení četby, ale i zlepšení se v pravopisu. Vhodnou volbou jsou právě diktáty, které žákům dělají často problémy. Díky poslední skupině cvičení, obsahující hry, se může dítě učit i zábavnou formou, což je lepší zejména pro nižší věkové kategorie.

Testování:

Instalace a zprovoznění aplikace bylo poněkud obtížnější i pro zkušenější uživatele. Pro přístup k cvičením je třeba se registrovat. Je možné se připojit pomocí Google účtu nebo přes Facebook, přesto je pak nutné dokončit registraci přímo v aplikace. Během registrace se aplikace sekala a jednou se vypnula. Poté vše po celou dobu testování jelo plynule.

Vzhled je určen spíše pro mladší žáky, ale šířkou učiva (nejedná se pouze o čtení) a dalšími parametry, se aplikace rozšiřuje i na starší žáky (zejména trpící specifickou poruchou).

Výhodou je hodnocení, které je udělováno počtem hvězdiček. Mimo toto hodnocení je vždy po každé zodpovězené otázce slovní komentář, proč je tato odpověď správně/ špatně + uživatel dostane pochvalu za správnou odpověď nebo napomenutí za odpověď špatnou. Dalším kladným bodem je možnost přidání sí vlastních slovních spojení a vět a to i přesto, že je aplikace zcela zdarma.

Literární termíny

Cena: zdarma

Vydavatel: Kirill Sidorov

Ročník: 5. ročník – vysoká škola

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,4 / 5

Popis:

Aplikace je zaměřena na získání teoretických informací o různých literárních pojmech. Po spuštění aplikace se nám zobrazí hlavní stránka, které je rozdělena na dvě barevné části. Vrchní část zaujímá vyhledávací pole, kam si můžeme zadat hledaný pojem a usnadnit si tím hledání ve druhé (rolovací) části menu. Druhou částí jsou samotné pojmy, po jejichž rozkliknuti se nám objeví informace o daném tématu. Pod každým vypracovaným tématem nalezneme také odkazy na příslušnou četbu k probranému pojmu.

Návrh využití:

Aplikace je sestavena tak, že její využití nemusí být zaměřeno pouze na základní školy, ale dá se využít také na středních a vysokých školách. Využít jí kromě žáků a studentů mohou i učitelé nebo běžná veřejnost, pro získání nebo upřesnění informací z literární vědy. Ve školství lze aplikaci využívat během vyučování pro obsažení teoretické látky, ale i při domácím procvičování a přípravě na písemky. Využití, díky hlasovému průvodci, je vhodné i pro nevidomé nebo děti, kterým se lépe učí pomoci využití sluchu. Dále je aplikace vhodná pro přípravu referátů a prezentací na zadaná témata. Učitelům může posloužit při přípravě na vyučování jako zdroj informací.

Testování:

Aplikace nemá nikterak vysoké požadavky. Běžela plynule i na starších zařízeních. Její výhodou je dostupnost velkého množství literárních pojmů, vyučujících se od základní školy až po vysokou školu. Výhodou je možnost uživatele vepisovat si do výukových materiálů sve vlastní poznámky a vlákat si své vlastní obrázky. Je zde naopak i možnost některé věty z textu vymazat. Dalším kladným bodem je topování témat, kdy jde některé téma označit jako oblíbené a zobrazuje se tak přednostně před ostatními. Při čtení tématu lze nastavit samostatný posun stránky, což nepřidělává čtenáři starosti a usnadňuje četbu. Obsažen je i hlasový průvodce, který čte témata místo uživatele. Tento prvek mohou využít především nevidomí.

Při samotném procvičování komfort čtení narušoval zhuštěný text, který byl způsoben malým řádkováním a malým písmem, které se nedalo nijak přenastavit. Nevhodné bylo také zdlouhavé hledání souboru při volbě vložení vlastního obrázku k tématu.