Výtvarná výchova

Způsob vybírání a druhy aplikací pro výuku výtvarné výchovy

Výtvarná výchova, stejně jako hudební výchova není nejdůležitějším předmětem na základní škole, ale i přesto je v našem výběru zařazena. Aplikace byly vybírány tak, aby obsáhly, co možná nejvíce druhé kresby. Druhým kritériem byl výběr aplikací tak, aby mohli žáci jednak pracovat s předlohou, ale aby také mohli projevit svou vlastní kreativitu a mohli tvořit vlastní výkresy.

Kreslení (Paint Free)

Cena: zdarma

Vydavatel: developer5

Ročník: 1. – 9. ročník

Jazyk: angličtina

Hodnocení: 4,0 / 5

Popis:

Aplikace Kreslení, jak už název napovídá, je určena pro kreslení různých obrázků a výkresů. V aplikaci nalezneme prázdné kreslící pole (výkres) na který můžeme pomocí různých kreslících pomůcek kreslit své výkresy. V horní části pole máme několik možností výběru způsobu kreslení. Máme zde možnost zvolit si barvu jakou chceme použít, nástroj, kterým chceme kreslit, zvolit si můžeme také tloušťku čáry, můžeme obrázky kopírovat nebo si přidat fotku z vlastní galerie a následně k ní cokoliv přikreslit. Následně je možné svůj obrázek uložit a vložit jej do své složky, vytvořené a uložené přímo v aplikaci. Uživatel tak má své výkresy pořad u sebe a může je tak kdykoliv ukázat učiteli.

Návrh využití:

Aplikace může ve výuce výtvarné výchovy nahradit běžné kreslení na papíry. Tento způsob kreslení zpestří výuku a může se stát nevšedním zážitkem pro mnoho děti. Výhodou takového způsobu kreslení je ten, že mají žáci „výkres“ a „kreslící potřeby“ vždy u sebe. Zároveň si žáci vyzkouší kreslení pomocí různých druhů pomůcek.

Testování:

Aplikace je, oproti jiným podobným aplikacím, při kreslení velmi citlivá a je možné s ní tak namalovat sebemenší detaily. Výhodou je možnost ukládání a třídění obrázku do svých vytvořených složek. Je jednoduchá na ovládání a můžou ji tak používat žáci všech věkových kategorií.

Naučte se kreslit 3D

Cena: zdarma

Vydavatel: StudioOne

Ročník: 4. – 9. ročník

Jazyk: angličtina

Hodnocení: 4,0 / 5

Popis:

Aplikace Naučte se kreslit 3D je určena pro kreslení obrázků ve 3D. Po spuštění nám aplikace nabídne na výběr z třiceti možností obrázků. Najdeme zde například Eiffelovu věž, trojrozměrné geometrické tvary, sklenici vody, strom a spoustu dalších obrázků. Po výběru obrázku, který chceme kreslit, se nám zobrazí tlačítko start a následně postup kreslení. Postup se dá postupně procházet po několika krocích a malovat přesně podle něj, čímž nakonec vznikne obrázek ve 3D.

Návrh využití:

Aplikaci lze využít ve výtvarné výchově jako předlohu pro kreslení. Předlohu si může každý žák pustit buď ve svém mobilním telefonu nebo ji může promítnout učitel na tabuli a žáci tak mohou podle přesného postupu kreslit 3D obrázky.

Testování:

Aplikace je jednoduchá. Obsahuje 30 zajímavých obrázků, které mohou vylepšovat kreativitu žáků. Postupy jsou zobrazeny po krocích a kreslení je tak vcelku snadné a zvládne jej i nepříliš zdatný výtvarník.

Kreslení tužkou – Pencil Sketch

Cena: zdarma

Vydavatel: Dumpling Sandwich Software Inc.

Ročník: 6. – 9. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,6 / 5

Popis:

Ačkoliv název této aplikace je Kreslení tužkou, její obsah názvu neodpovídá, neboť zde najdeme mnohem více funkcí, než je kreslení tužkou. První co je potřeba po spuštění aplikace udělat, musí se vybrat obrázek/fotka, kterou chce uživatel navrhovat/upravovat. Po výběru fotografie jsou v horní části různé druhy maleb, mezi kterými lze přepínat. Jsou to možnosti: Kreslení, Tužka, Skica, Olejomalba, Doodle a Komické a po jejich vybrání se obrázek změní, jako by byl vytvořen vybranou technikou. Ve spodní části pod obrázkem jsou nástroje pro další úpravu a práci s obrázkem. První dvě ikony umožňují přepínání mezi černobílou a barevnou verzí obrázku. Třetí ikona funguje jako editor běžných fotografií. Po kliknutí na ní se zobrazí různé funkce, které vylepšují obrázek. Další funkce umožňují uložení obrázku, sdílení obrázku s přáteli a odkaz na Google Play, kde se nachází modernější verze této aplikace. Posledním z prvků, který je na obrazovce zobrazen je posuvná škála, na které se dá nastavovat množství/velikost užitého prvku.

Návrh využití:

Aplikace umožňuje žákům vytvořit náhledy různých technik, čímž zvyšuje jejich kreativitu. Žák/učitel může aplikaci použít, když chce nakreslit nějaký obrázek a při tom vyzkoušet nějakou novou techniku malování. Návrh obrázku si vloží do aplikace a pomocí nástrojů může obrázek změnit, jako by byl vytvořen jinou technikou.

Testování:

Základní verze aplikace bez problémů fungovala i na starších verzích Androidu. S novější verzi byl problém, neboť vyžadoval vyšší verzi systému Android. Aplikace má příjemné grafické rozhraní a snadné ovládání. Ikony jsou dobře uspořádány a je tak usnadněná práce s nimi. Aplikace také podporuje možnost přímého vyfocení a vložení fotografie pomocí fotoaparátu nebo vložení obrázku z disku a jiných aplikací.

How to Draw – Easy Lessons

Cena: zdarma

Vydavatel: Artfonica

Ročník: 1. – 9. ročník

Jazyk: angličtina

Hodnocení: 4,0 / 5

Popis:

Aplikace funguje jako návod předloha pro kreslení snadných i těžších obrázků. V hlavním menu nalezneme několik kategorií obrázků. Mezi tyto kategorie patří například Easy pictures, Cars, Dogs, Christmas, Birds, Fantasy a spoustu dalších. Pod každou kategorií se ukrývají obrázky spadající pod její název (například pod skupinou „Cars“ nalezneme 15 druhů automobilů, které si můžeme namalovat). Po otevření obrázku se nejprve zobrazí celý obrázek, jak bude vypadat po dokončení. Po přeskočení na další krok se zobrazují návodné čáry, které když uživatel obkresluje, vytváří tím tak obrázek. Po dokončení postupných kroků se dá obrázek, pomocí nástrojů v horní části obrazovky, vymalovat a vznikne tak stejný nebo podobný výsledek, jako byla předloha. Z nástrojů, které se dají pro tvorbu využít je zde tužka na kreslení, štětec na vymalování a guma na případnou opravu chybných čar.

Návrh využití:

Aplikace je vhodná pro využití v nižších ročnících nebo u méně zdatných žáků, kteří nedokáží malovat sami bez předlohy. Pomocí této aplikace, která uvádí předlohu, jenž se musí obkreslovat může být kreslení pro žáky snadnější a zábavnější.

Testování:

Aplikaci mohou využívat děti od počátků navštěvování základní školy, protože jsou zde obrázky i pro menší děti. Problémem u mladších dětí může být motorika, která je zde potřeba velice jemná a mohou s ní mít tak problém i dospělí lidé.  Na druhou stranu aplikace velmi dobře a rychle reagovala na každý sebemenší dotek nebo pohyb. Výhodou byla možnost výběru barev z různých odstínů.