Občanská výchova

Způsob vybírání a druhy aplikací pro výuku občanské výchovy

Občanská výchova je předmět, který může zahrnovat široké spektrum vyučovaných oblastí. Najdeme zde aplikace týkající se zpráv (nových informací), české politiky a státního systému nebo aplikace, které mohou žáci využít ve svém běžném životě (chování v dopravních situacích), atd. Vybírány byly tak, aby pokryly více témat výuky tohoto předmětu.

České Zprávy

Cena: zdarma

Vydavatel: Appress

Ročník: 3. – 9. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,5 / 5

Popis:

Aplikace je zaměřená na poskytování aktuálních zpráv z celého světa. Po spuštění se nejprve zobrazí 18 českých zpravodajů, ze kterých si můžeme vybrat. Po výběru aplikace se zobrazí seznam zpráv od nejaktuálnější po starší. Každá ze zpráv jde rozkliknout a dozvíme se tak více informací. Zprávy jsou doplněny o tematické obrázky ke článku. V levém horním rohu je tlačítko, které umožňuje během čtení zprávy rozbalit lištu, která nabízí rychlý přesun do jiného zpravodaje s dalšími aktuálními zprávami.

Návrh využití:

Učitel v hodině zadá dvojici žáků úkol, aby si na následující hodinu připravili dvě až tři aktuality (aktuální zprávy) a představili je v pěti minutách svým spolužákům. Tento úkol může zadávat z hodiny na hodinu všem žákům, kteří se naučí vyhledávat a porozumět aktualitám a zároveň se dozví nové informace z dění světa. Mj. díky této aktivitě může učitel podle výběru aktualit poznat lépe své žáky.

Testování:

Aplikace obsahuje vcelku velké množství zpravodajů, které tak zajistí přísun různých zpráv. Co se týče vzhledu a ovládání, je aplikace jednoduchá. Důležité je připojení k internetu, bez kterého aplikace nefunguje. Při čtení článků se objevovaly mezi odstavci textu a za zprávami reklamy, které snižovaly komfort čtení a celkový dojem z aplikace.

Animovaná dopravní výchova

Cena: zdarma

Vydavatel: Symopt

Ročník: 1. – 7. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: neuvedeno / 5

Popis:

Aplikace je zaměřena na chování chodců, cyklistů a cestujících na pozemních komunikacích a v jejich blízkosti. Výuková videa jsou rozdělena do čtyř skupin. První jsou pro chodce, druhé pro cyklisty, třetí pro cestující a poslední skupina nám říká, jak se zachovat při dopravní nehodě a jak poskytnout první pomoc. Každá z těchto skupin je rozdělena do menších témat (chování na chodníku, bezpečná jízda na kole, chování chodců a cyklistů na parkovištích…). Při otevření jednoho z témat si můžeme přehrát video, které nás provede celou lekcí a poskytne nám všechny informace k tématu (provází animovaní tučňáci a videa jsou kreslená). Po dokončení tématu je vždy krátký test (3 až 4 otázky), který pokládá otázky na informace obsažené ve videu. Na konci každé velké skupiny je závěrečný test, který má 30 až 40 otázek a jsou zde otázky ze všech dílčích témat (z celé skupiny).  Posledním závěrečným tématem je i téma první pomoci.

Kromě chování na pozemních komunikacích se žáci dozví i jak se chovat v MHD, na cyklostezkách a dalších místech s dopravou spojených.

Aby aplikace fungovala a mohla se přehrávat videa, musí být připojena k internetu.

Návrh využití:

Některé základní školy jezdí na dopravní hřiště, kde se žáci informace, jak se chovat v provozu dozví. Školy, které na taková dopravní hřiště nejezdí, mohou uspořádat projektový den, na kterém se budou zabývat chováním v provozu a pomoci aplikace vysvětlit pravidla i nejmenším žákům.

Testování:

Aplikace je vhodná spíše pro mladší žáky, ale důležité informace z ní mohou získat i starší děti. Dobrým prvkem aplikace je zvolení postav, které provází videi o pravidlech. Jsou to dva animovaní tučňáci, kteří zapůsobí na všechny uživatele. Aplikace je jednoduchá a obsahuje všechna důležitá pravidla. Vhodné je zařazení lekce o první pomoci, která je s chováním na pozemních komunikacích spojena.

Terminologie politické vědy

Cena: zdarma

Vydavatel: Kirill Sidorov

Ročník: 4. – 9. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,3 / 5

Popis:

Aplikace Terminologie politické vědy je určena pro vysvětlení pojmů z oblasti politické vědy. Aplikace je rozdělena na dvě stálé a jednu „vyskakovací“ část. Ze stálých částí je první pole pro vyhledávání, které nám usnadní vyhledávání požadovaných pojmů. Druhou stálou částí je seznam politických pojmů, ve kterém můžeme rolovat a hledat si tak požadovaný pojem. Lepší a rychlejší možností je však zadání výrazu do vyhledávače. Po rozkliknutí se zobrazí detailnější informace o termínu (obdobně jako na Wikipedii). Každý článek obsahuje několik podnadpisů a termíny jsou tak specifikovány velmi detailně. Pod každým článkem je obsažen soupis použité literatury, který také může pomoci žákům k doplnění učiva.

Rolovací část menu nabízí možnosti nastavení aplikace. Můžeme si tady nastavit velikost a barvu písma, jazyk, rychlost rolování a další. Je zde také možnost nákupu, kde lze zakoupit různé prémiové funkce (zákaz reklamy, stáhnutí obrázku k tématu, filtrování informací…).

Návrh využití:

Učitel může aplikaci využít pro zadání úkolů žákům. Každému z žáků zadá za úkol připravit si referát nebo prezentaci na jeden politický pojem a pro vypracování jim doporučí tuto aplikaci. Žáci si pomocí aplikace najdou zadaný termín a připraví si 10minutový referát nebo prezentaci na zadaný pojem. Kromě učiva občanské výchovy si tak procvičí i práci s IT zařízením a hledání podstatných informací v obsáhlejším textu.

Testování:

Aplikace je jednoduchá. Její jednoduchost podporuje i možnost přidání si tématu do oblíbených pojmů, čímž je usnadněno hledání. Mimo již všech zmíněných funkcí obsahuje aplikace i další funkce pro usnadnění práce a umožnění studia pro co nejvíce žáků. Tento cíl podtrhuje i možnost čtení psaného textu, která je vhodná pro žáky se zrakovým postižením.

Zákony pro lidi

Cena: zdarma

Vydavatel: AION CS, s.r.o.

Ročník: 4. – 9. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: neuvedeno / 5

Popis:

V aplikaci Zákony pro lidi nalezneme texty zákonů v České republice. Po spuštění aplikace se dostaneme na hlavní obrazovku, kde se zákony vyhledávají. Na této obrazovce můžeme vyhledávat zákony podle jejich označení, což může být pro laika obtížné. V takovém případě lze vyhledat zákon i podle názvu. V horní části obrazovky se nachází panel s ikonami umožňujícími další pohyb po aplikaci. První možností je „hledání“, které se rovná základní obrazovce. V kategorii „vybrané“ nalezneme vybrané zákony. Další kategorií jsou „oblíbené“, které umožňují přidání zákonů mezi své oblíbené. Poslední kategorií je „o aplikaci“, kde nalezneme informace o aplikaci. Při vyhledávání zákonů, kterýmkoli způsobem (vyhledávání nebo kategorie „vybrané“), se zobrazí obrazovka konkrétního zákona. Na stejném místě jako předtím je obsažen znovu hlavní panel, ale tentokrát s jiným položkami. V první sekci „profil“ nalezneme základní informace o daném zákonu. V druhé sekci „obsah“ nalezneme co vybraný zákon obsahuje. Tato sekce je doplněna o možnost vyhledávání pojmu v textu. V třetí sekci „text“ nalezneme úplné znění zákona a v poslední sekci „historie“ můžeme vidět, jakým způsobem se daný zákon upravoval a měnil. Pokud chceme používat i funkce oblíbené, je třeba se nejprve registrovat.

Návrh využití:

Učitel může pomocí aplikace ukázat žákům, při probírání práva, zákony, které se používají v České republice. Žáci si mohou sami studovat platnost zákonů. Aplikace je ideální pro zpestření výuky u témata, které nemusí žáky příliš bavit.

Testování:

Aplikace se nemusí pro svůj obsah využívat pouze ve školství, ale využití může nalézt i v běžném životě mezi občany. Aplikace obsahuje velké množství informací k zákonům. Je přehledná a barevně dobře provedená. Záporem je nutnost připojení k internetu, bez kterého je aplikace nefunkční.

Státní občanství ČR – test (České reálie)

Cena: zdarma + dokoupení zbytku otázek 48,99 Kč

Vydavatel: James Deer

Ročník: 2. – 9. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,1 / 5

Popis:

Tato aplikace je zaměřena na všeobecnou znalost informací o České republice. Na hlavní obrazovce jsou dvě základní možnosti. První možností jsou „otázky“ a druhou možností „zkouška“. Pod první možností „otázky“ nalezneme třicet různých okruhů týkajících se České republiky, ze kterých je možné složit test. Každý z testů má deset otázek a je třeba jej splnit na 100 %. Pokud není test splněn na 100 %, je možné opakovat buď celý test nebo pouze chybné otázky. U každého dokončeného testu se zobrazuje statistika úspěšnosti a v hlavním menu je zobrazena i statistika za všechny testy. V této statistice se kromě úspěšnosti objevují i otázky s hvězdičkou (prémiové otázky), otázky, které uživatel ještě neprošel a nakonec otázky, na které uživatel odpověděl během testů chybně.

Druhá možnost „zkouška“ obsahuje závěrečný test, ve kterém je 30 otázek a ke splnění je třeba mít 18 odpovědí správně. Těchto 30 otázek je převzato v 30 průběžných testů (1 otázka = 1 téma). Po skončení testu se zobrazí graf úspěšnosti, který lze sdílet pomocí různých jiných aplikací.

Mezi testy nalezneme různá témata, ze který lze uvést například: Zvyky a tradice, Zdravotní a záchranný systém, Vzdělávání, Politický systém, Regiony a místa, Mezinárodní souvislosti, Příroda a krajina nebo různá témata týkající se historie naší země.

Návrh využití:

Aplikace poskytuje všeobecný rozhled nad děním v České republice. Využít se tak dá v občanské výchově pro poskytnutí základních informací o naší republice, v dějepise pro úvod do dějin naší země, a i v dalších předmětech (výchova ke zdraví, zeměpis a další). Aplikace může ve všech zmíněných i nezmíněných předmětech výuku ozvláštnit a poskytnout informace potřebné pro další výuku.

Testování:

Aplikaci díky jejímu rozsahu lze použít ve více předmětech. Její témata jsou všeobecná a zahrnují třicet různých okruhů. Pro uživatele je důležitá statistika, která se po testech zobrazuje a také možnost opakování chybně zodpovězených otázek, které lze procvičovat stále dokola. V základní verzi není možné vykonat všechny otázky, ale pouze jejich část. Pro přístupu ke všem otázkám je třeba si zakoupit plnou verzi za 48,99 Kč.