Výchova ke zdraví

Způsob vybírání a druhy aplikací pro výuku výchovy ke zdraví

Pro výuku výchovy ke zdraví lze vybírat aplikace související, jakkoliv se zdravím. Proto byly vybírány aplikace týkající se první pomoci, ale třeba i aplikace týkající se zdravého životního stylu (aplikace pro výpočet indexu hmotnosti, zdravého jídelníčku, kalorických tabulek a dalších věcí).

První pomoc

Cena: zdarma

Vydavatel: Český červený kříž

Ročník: neomezeno

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,7 / 5

Popis:

Aplikace se zaměřuje na informace o zdraví a první pomoc a skládá se z několika částí. Po spuštění se zobrazí plocha, která má v horní části více možností volby. První část má název „Naučte se“ a jsou zde abecedně seřazeny nemoci a zranění a po otevření se zobrazí příznaky nemoci a návod, jak postupovat při první pomoci. Druhá část nese název „Připravte se“ a v ní se nachází tipy, triky a rady pro nestandardní životní situace, jako jsou požár, povodně, terorismus, dopravní nehoda a další. Třetí část s názvem „V nouzi“ obsahuje několik zranění a nemocí a po vybrání jedné z kategorií se zobrazí postup, jak postupovat při určitém problému krok po kroku. Uživatel tak vidí, jak má přesně postupovat při pomoci nemocnému nebo zraněnému tak, aby provedl první pomoc dobře.  Předposlední část se jmenuje „Testy“ a zde můžeme testovat své znalosti první pomoci. Testy jsou opět rozděleny do kategorií podle zranění/nemoci a obsahují vždy jen pár otázek. V poslední části s názvem „Info“ nalezneme potřebné informace, které můžeme využít pro první pomoc.

Návrh využití:

Využití aplikace se nabízí v předmětu Výchova ke zdraví, neboť obsahuje informace, které by mělo znát každé dítě již v období základní školy. Kromě běžného využití ve výuce, kdy pomocí tabletů a interaktivní tabule budou žáci probírat, jak poznat a postupovat v různých krizových situacích a zdravotních problémech je možnost využít aplikaci i v rámci projektového dne, kdy mohou být přítomni záchranáři nebo alespoň pověřené osoby s figurínami a díky pomůckám a aplikaci mohou dětem vysvětlovat správné postupy první pomoci.

Testování:

Aplikace je velmi dobře zpracována, a to jak po obsahové, tak i grafické stránce. Informace jsou napsány tak, aby byly stručné a jasné i pro mladší žáky.  Postupy první pomoci jsou v některých případech doplněny animacemi upřesňujícími postup první pomoci. Dobrý prvkem je sekce otázky a odpovědi pod každým zraněním, která může v krizové situaci uživateli značně pomoct se záchranou raněného.

Aplikace fungovala bez problému a byly v ni nalezeny všechny potřebné informace k požadovaným problémům.

Zdraví kalkulačka

Cena: zdarma

Vydavatel: Newage productions

Ročník: 7. – 9. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,3 / 5

Popis:

V tomto případě se nejedná úplně o výukovou aplikaci, ale pro výuku ji lze použít. Slouží pro výpočet různých potřebných dat, vypovídajících o zdraví a tělesném stavu člověka. Po spuštění se nám objeví několik kategorií, které lze vyzkoušet. První možnost s názvem „Index tělesné hmotnosti“ nám po zadání požadovaných dat vypočítá index tělesné hmotnosti. Druhá možnost vypočítá potřebný přísun kalorií pro zisk nebo ztrátu hmotnosti. Další z možností vypočítají po zadání dat tepovou frekvenci, objem krve, obsah alkoholu v krvi, ideální váhu nebo množství tělesného tuku. Kategorie „darování krve“ vypočítá, kdy je možné podstoupit odběr krve (záleží na datu posledního odběru) a prověří způsobilost k odběru. Další speciální kategorie s názvem „Přívod vody“ vypočítá, kolik by měl jedinec vypít denně vody. Pro ženy a dívky jsou zde dvě speciální kategorie, ve kterých si mohou vypočítat plodné dny nebo pravděpodobné početí dítěte.

Návrh využití:

Využití se opět nabízí ve výuce výchovy ke zdraví. Učitel může žákům ukázat různé možnosti výpočtu tělesných proporcí a informací potřebných ke zdravému životnímu stylu. Mezi žáky je možné vytvořit dvojice, kteří si budou pomocí mobilů počítat zadané úkoly a porovnávat mezi sebou. V tomto případě ovšem hrozí, v případě velmi rozdílných výsledků, vybudování špatných vztahů mezi žáky.

Testování:

Aplikace je jednoduchá na ovládání. Její grafická stránka je úhledná. Po zadání požadovaných hodnot okamžitě vypočítá výsledek, který ovšem ne vždy stoprocentně seděl, ale ve většině případů byl v pořádku. Velkou nevýhodou a zklamáním je jazyková stránka. Jelikož je aplikace přeložena z angličtiny a obsahují v překladu množství chyb, můžeme se například dozvědět, že je třeba denně vypít 5 brýlí vody, místo 5 sklenic vody (glasses= brýle i sklenice).

Kalorické tabulky – hubnutí a počítání kalorií

Cena: zdarma

Vydavatel: Dine4Fit, a.s.

Ročník: 4. – 9. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,4 / 5

Popis:

Aplikace slouží pro poskytnutí informací o obsahu, příjmu a výdeji kalorií. Po spuštění aplikace je nám nabídnuta možnost registrace, která nám zpřístupní prémiové funkce (pro výuku na základní škole není registrace nutná). Pro správnou a bezproblémovou funkci aplikace se musíme připojit k wifi. Po připojení vidíme v levém horním rohu vyskakovací menu, které má mimo pomocných ikon (registrace, přihlášení, nápověda…) čtyři hlavní. První z nich je ikona s názvem recepty, pod kterou najdeme různé recepty s obrázky a grafickým a tabulkovým znázorněním nutričních hodnot. Pro snadnější vyhledávání receptů je zde také pole sloužící pro rychlé vyhledávání. Pod druhou ikonou s názvem „Katalog potravin“ máme několik skupin potravy (mléčné výrobky, ovoce, pečivo, nápoje…). Po otevření jedné ze skupin se nám zobrazí ještě podskupina potravin, a nakonec konkrétní potraviny. U těchto potravin jsou pak popsány výživové hodnoty a obsahy jednotlivých přísad. Výhodou této sekce je možnost přidání si vlastní potraviny, kdy pomocí fotoaparátu naskenujeme čárový kód a potravina se nám i s výživovými hodnotami přidá do aplikace. Opět je zde pole pro rychlé vyhledávání. Ve třetí kategorii je seznam různých denních činností člověka doplněných o množství vydané energie (spálených kategorií) při jejich výkonu. Poslední ikona v hlavním menu nás odkáže na internetové stránky, kde jsou různé tipy a trika, jak zhubnout a žít zdravěji.

Návrh využití:

Aplikaci lze využít v různých předmětech týkajících se zdraví a potravin (výchova ke zdraví, kroužky o vaření, pracovní činnosti). Jednou z možností využití je ta, že by si žáci mohli pomocí aplikace udělat na vetší formát papíru plakát, na kterém by byly seřazeny potraviny a pohybové aktivity. Z tohoto plakátu by pak mohli zjišťovat a porovnávat informace o obsahu, příjmu a výdeji kalorií.

Testování:

Aplikace obsahuje velké množství (uváděno přes 2500) potravin, což u jiných obdobných aplikací nenalezneme. Dobrým prvkem je možnost přidání vlastní potraviny pomocí skeneru, který je obsažen i ve free verzi. Další možnost vylepšení, jakým je tvorba vlastního jídelníčku je přístupná až po registraci, která je placená.  Pro funkci aplikace je potřeba připojení k wifi a celkový dojem kazí reklamy, které během používání vyskakují ve spodní části obrazovky.

Zdraví a fitness – Pedometer, hubnutí

Cena: zdarma

Vydavatel: Digit Grove

Ročník: 3. – 9. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,1 / 5

Popis:

Tato aplikace má velmi široké zaměření týkajícího se zdraví a zdravého životního stylu. V hlavním menu jsou čtyři hlavní skupiny celé aplikace. První skupina, která se zobrazí hned po zapnutí se jmenuje „Přístrojová deska“. Po zadání krátkých osobních údajů a založení profilu můžeme funkce v této části používat. První věcí, co nám aplikace na základní obrazovce hlídá je pitný režim (nutnost manuálně zadávat, co jsme vypili). Dále zaznamenává naše cvičební aktivity a změnu váhy v delším časovém úseku. Další funkcí, kterým je aplikace obohacena je hlídání příjmu kalorií, kontrola funkce životních funkcí a krokoměr.

Ve druhé skupině z hlavní obrazovky si můžeme vypočítat BMI, obsah tuků a živin přijatých z potravin, krevní tlak, alkohol v krvi, tělesný tuk, náklady na kouření spálené kalorie během cvičení, svou ideální váhu, poměr pasu k tělesné výšce a spoustu dalších věcí. V této části je speciální funkce, kdy si pomocí LED blesku k fotoaparátu můžeme změřit tepovou frekvenci.

Třetí skupina umožňuje tvorbu tréninků. Je zde několik různých okruhů cvičení a aplikace hlídá jejich provedení a sestavuje posilovací tréninky v měsíčním časovém intervalu.

Poslední čtvrtá část z hlavní nabídky funguje jako připomenutí a umožňuje uživateli nastavit připomenutí na dodržování pitného režimu, příjmu jídla, braní léků a kontrolování tělesné hmotnosti. Tato připomenutí se dají nastavovat v hodinových intervalech.

Návrh využití:

Aplikaci lze využít při vysvětlování základních životních funkcí a potřeb ve výchově ke zdraví. Část s plánováním a prováděním tréninků se dá využít také v tělesné výchově při posilování, ale pro děti, a nejen pro ně, je dobré mít tuto aplikaci nainstalovanou ve svém mobilním telefonu a mohou si tak kdykoliv hlídat a upravovat svůj zdravý životní styl.

Testování:

Aplikace obsahuje velké množství funkcí, které zapříčiňují, že je pohyb v aplikace zmatečný a obtížný, neboť je zde spousta textu a ani barevná kombinace je různorodá a uživateli se tak špatně orientuje. Zvolené písmo, které je užito v celé aplikaci také není zvoleno nejlépe, neboť je zvolen font, který nepodporuje háčky a místo těch se ve slovech objevují prázdné čtverce, což snižuje čitelnost a estetiku. Plusem je možnost výpočtu velkého množství věcí a možnost upozorňování na pitný režim, cvičení a jiné potřeby. Dobrá je také možnost měření tepu pomocí LED pro blesk.