Hudební výchova

Způsob vybírání a druhy aplikací pro výuku hudební výchovy

Hudební výchova není z nejdůležitějších předmětů, které se na základní škole vyučují, ale i přesto pro ni lze najít výukové aplikace. Značná část aplikací je zaměřena na hudební skladatele. Ze zkušeností a RVP je známo, že se autoři na základních školách upozaďují, a proto i do této příručky byly vybrány aplikace týkající se především not, hře na hudební nástroj nebo zpěvu.

¼ učit se číst hudbu poznámky-tutor

Cena: zdarma

Vydavatel: ngfSoft

Ročník: 1. – 9. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,3 / 5

Popis:

Aplikace slouží pro procvičování hry na hudební nástroj. Po jejím spuštění se nám zobrazí obrazovka se třemi hlavními částmi. První částí je část s notami, druhá zobrazuje klavír a třetí část je pro správné řešení a nastavení. Úkolem uživatele je zahrát na virtuální klávesy noty, které se mu zobrazují na displeji (aplikace hodnotí správnost/nesprávnost zahrané noty). Vždy lze zobrazit řešení. V hlavním menu si může uživatel nastavit rozsah stupnice ve které chce hrát, alternativní notace, počet tónů, notovou osnovu, ale také hudební nástroj, jehož tóny má aplikace hrát. V poslední řadě je možnost procvičení metodou testu, kdy se zobrazují v určitém časovém intervalu noty a uživatel musí hrát. Po dokončení se načte výsledek s popsanými jednotlivými chybami, které byly během testu udělány.

Návrh využití:

Aplikace je navržená pro procvičování hry na hudební nástroj, v našem případě klavír. Jednak si mohou žáci procvičovat hru na klavír (piano), ale také mohou slyšet, jak jednotlivé noty zní, když se zahrají na jiný hudební nástroj (kytara, trumpeta).

Kromě použití v hudební výchově lze aplikaci použít také ve volnočasových kroužcích, které se zabývají hrou na hudební nástroj nebo na uměleckých školách.

Testování:

Aplikace je vhodná i pro mladší žáky, protože je jednoduchá. Pracuje tak jak má a má spoustu možností nastavení. Nespornou výhodou je možnost nastavení jiného hudebního nástroje, než je klavír (ačkoliv se nezobrazí jeho podoba, slyšíme, jak zní jeho tóny).

Hudební: Quiz

Cena: zdarma

Vydavatel: kidslove2014

Ročník: 1. – 9. ročník

Jazyk: angličtina

Hodnocení: 3,6 / 5

Popis:

Aplikace je vhodná pro procvičování hudebních nástrojů. Obsahuje 50 levelů. V každém levelu je obrázek jednoho hudebního nástroje a úkolem je doplnit jeho název z nabízených písmen. Jsou zde dvě nápovědy, které v případě nesnáze může uživatel využít. Levely jsou ve dvou skupinách. Nejprve je otevřena pouze skupina 1-25 a po jejím dokončení se otevře skupina 26-50. Vždy po ukončení jednoho levelu se teprve otevírá druhý. V hlavním menu se zobrazuje procentuální dokončení všech kvízů.

Návrh využití:

Aplikace je spíše oddechová. Učitel ji tak může zařadit v hodině mezi obtížnějšími cvičeními. Žáci si oddychnou a zároveň si budou procvičovat názvy hudebních nástrojů. Jednou z možností je také promítat obrázky na interaktivní tabuli, rozdělit žáky do dvou skupin a po vzoru „Šibenice“ doplňovat písmena a družstvo, které uhodne název nástroje dostane bod. 

Testování:

Aplikace je přehledná, obrázky jsou reálné. Nevýhodou je pouze anglický jazyk, kdy musí žáci doplňovat názvy nástrojů v angličtině, což může být pro mladší žáky složité.

Guitar Songs

Cena: zdarma

Vydavatel: Suslov Alexander

Ročník: 1. – 9. ročník

Jazyk: možnost stažení a výběru jazyka

Hodnocení: 4,6 / 5

Popis:

Aplikace funguje jako zpěvník a noty pro kytaru. Po jejím spuštění se zobrazí seznam interpretů, ze kterých si můžeme vybrat. Po výběru interpreta je nutné vybrat písničku, kterou chceme hrát. Po výběru písničky se zobrazí noty na kytaru i s textem a uživatel tak může hrát.

Návrh využití:

Aplikaci lze používat místo běžného papírového slovníku. Žáci, kteří hrají na kytaru tak mohou mít vždy své noty u sebe.

Testování:

 Aplikace má příjemné prostředí a obsahuje velké množství písniček. Nevýhodou jsou vyskakující reklamy ve spodní části obrazovky, které někdy překrývají samotný text písně. 

Naučte se hudební noty

Cena: zdarma

Vydavatel: fundeluxeapps

Ročník: 3. – 9. ročník

Jazyk: angličtina

Hodnocení: neuvedeno / 5

Popis:

Aplikace Nauče se hudební noty je navržena pro výuku správného hraní a užívání not. Po spuštění se nám zobrazí několik desítek videí s anglickými názvy. Prvními dvěma výukovými videi jsou videa „Jak hrát na akordeon“ a „Jak hrát na saxofon“. Pod těmito dvěma skupinami již máme jednotlivá videa zabývajících se obecným hraním a čtením not. Po výběru tématu jsme odkázáni na video, ve kterém je dané téma vysvětleno. Nalezneme zde například témata, jak číst noty na kytaru, klávesy nebo klarinet. Můžeme se naučit různé písničky na různé nástroje, ale také úplné základy čtení, zapisování a užívání not. 

Návrh využití:

Pravděpodobněji, než ve škole mohou tuto aplikaci využít žáci při domácí přípravě a cvičení. Pokud je žák dobrým znalcem anglického jazyka, může aplikaci dokonce využít i jako samouk při hře na hudební nástroj. Učiteli může naopak posloužit při přípravě na hodiny, kdy si může zopakovat teoretické informace o hraní a poté je předat žákům ve výuce.

Testování:

Aplikace obsahuje desítky různých videí a zastupuje tak velkou škálu výuky hudební výchovy. Videa jsou představována v anglickém jazyce, což s odbornými názvy může dělat problém i zkušenějším mluvčím anglického jazyka. Z negativních stránek je třeba zmínit neustále vyskakující malé reklamy ve spodní části obrazovky i velké reklamy, které někdy způsobovaly i pád aplikace.