Dějepis

Způsob vybírání a druhy aplikací pro výuku dějepisu (prvouky, vlastivědy)

Ačkoliv tomu tak na většině základních škol není a spoustě lidí se to zdá zvláštní, měl by být dějepis jedním z nejdůležitějších předmětů, neboť historie je značnou mírou obsažena i v ostatních předmětech, ve kterých tak může být, bez dějepisného základu, problém s pochopením učiva v širším kontextu.  Aplikace pro dějepis byly vybírány tak, aby se zaměřovali spíše na českou historii a méně pak na historii celosvětovou, která není na základních školách probírána tak důkladně a v takovém rozsahu.

Kvíz o Čechách

Cena: zdarma

Vydavatel: Tiny Ghost

Ročník: 4. – 9. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: 3,8 / 5

Popis:

V případě této aplikace, kdy si uživatel chce procvičit znalosti o České republice, může být po stažení a vyzkoušení vcelku zklamaný, neboť název v tomto případě nesouhlasí s obsahem aplikace a jsou zde obsaženy i otázky týkající se celého světa. Ideální není aplikace ani pro zájemce, kteří si chtějí procvičit pouze otázky týkající se dějepisu. Kromě dějepisných otázek zde najdeme otázky i z dalších oborů. Dějepisných otázek je zde nejvíce, a proto je aplikace zařazena právě sem. Při jejím prvním spuštění je potřeba připojení k internetu, aby se mohli aktualizovat všechny otázky a požadovaný jazyk (výběr z více světových jazyků). Potom se již uživatel může vrhnout do samotného kvízu. V tom jsou postupně pokládány otázky se čtyřmi možnostmi odpovědí. U každé otázky je odečítán čas, do kterého musí uživatel odpovědět. Za správnou odpověď dostane určitý počet bodů, které se mu počítají do statistik. Hra končí, když uživatel poprvé odpoví špatně nebo nestihne odpovědět v časovém limitu. Aplikace nabízí také možnost 4 nápověd. První je 50/50, po jejímž vybrání se zúží počet odpovědí na polovinu. Druhá je nápověda publika (stejně jako ve hře Chcete být milionářem). Třetí je možnost přeskočit otázku a čtvrtá také umožňuje přeskočit otázku, ale až po přehrání reklamního videa.  Po skončení kvízů se v hlavním menu zobrazuje statistika (včetně grafu) všech dokončených kvízů. Každý uživatel může do hry přispět svou otázkou, kterou může vytvořit právě v hlavním menu a vložit ji do hry. 

Návrh využití:

Aplikace je přívětivá a dala by se využít v předvánočních hodinách, kdy panuje ve školách uvolněnější atmosféra. Učitel tak může uspořádat soutěž, kdy budou žáci každý na svém zařízení odpovídat na otázky a porovnat výsledky si mohou pomocí aplikace Google Play online a nemusí se dělat žádné složité papírové tabulky nebo zápisy na tabuli.

Testování:

Aplikace je lehká na pochopení a má dobré grafické zpracování. Kladně hodnotím zobrazování grafů dokončených testů a možnost sdílení úspěchů (výsledků) a porovnávání žebříčků pomocí Google Play. Obtěžující naopak byly vyskakující reklamy (videa) a dle mého názor ne příliš dokončený závěr kvízu, kdy člověk skončil při své první špatné odpovědi a stávalo se tak, že se mu opakovali často stejné otázky a k dalším se vůbec nemusel dostat.

Slavné osobnosti-Kvíz o světové historii

Cena: zdarma

Vydavatel: Andrey Solovyev

Ročník: 4. – 9. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,2 / 5

Popis:

Aplikace je primárně určena na procvičování a rozpoznávání slavných osobností. Nejprve si musíme vybrat, jaké osobnosti chceme procvičovat. V nabídce jsou dvě úrovně, kde jsou namíchány osobnosti z různých odvětví. Dále jsou zde skupiny spisovatelů, malířů, hudebních skladatelů a vědců. Po výběru skupiny, kterou chceme procvičovat nám menu nabídne více možností procvičování. V první možnost je naším úkolem vybrat podle obrázku správnou ze čtyř nabízených odpovědí. Druhá možnost je stejná, akorát je navíc omezená časem. V dalším cvičení máme zadané jméno a vybíráme, ke kterému z šesti obrázků osobností patří. Čtvrtou a pátou možností jsou kvízy, kdy se snažíme ze zadaných písmen uhodnout název osobnosti na obrázku. Možnost s názvem Výukové kartičky vždy nabídne obrázek a uživatel si musí říct o jakou osobnost se jedná (případně opačně, objeví se název a uživatel si musí představit osobnost). Po vlastní odpovědi si může zobrazit správnou odpověď a pomocí dvou smajlíků určit, jestli odpověděl správně nebo špatně. Po otevření poslední volby v hlavním menu máme abecední seznam osobností a po kliknutí na vybrané jméno nám zobrazí obrázek osobnosti i s jeho jménem a možností odkazu na wikipedii (po připojení), kde lze získat více informací.

Návrh využití:

Využít tuto aplikaci mohou především žáci ve svém volném čase. Aplikace je navržena tak, že se žáci nevědomky mohou vzdělávat pomocí zábavných her a kvízů. Učitel tuto aplikaci může využit za odměnu po splnění zadaného úkolu nebo může kvízy promítat na interaktivní tabuli a žák, který ví správnou odpověď se může přihlásit a odpovědět. (tento druh lze dělat i ve dvojicích nebo menších skupinách, případně v jedné velké skupině nebo dvou skupinách, které soupeří proti sobě).

Testování:

Aplikace byla testována na mladších žácích i na dospělých lidech, a přestože je určena spíše pro školní věk, zaujala i spoustu dospělých. Výhodou byla možnost výběru způsobu, jakým chceme procvičovat a velké množství známých i méně známých osobností.

Druhá světová válka

Cena: zdarma

Vydavatel: History1111

Ročník: 7. – 9. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,0 / 5

Popis:

Po spuštění aplikace je třeba si nejprve vybrat jazyk, ve kterém chceme mít učivo napsané. Aplikace funguje pouze jako knížka (webová stránka, učebnice…), kde jsou napsané informace o konkrétní události. V tomto případě je to 2. světová válka. Učivo (text) je rozdělen do těchto částí: Obecné informace, Příčiny a předehra k válce, Průběh války, Dopady války a Poválečný vývoj. Každá z těchto kategorií je ještě doplněna o menší podnadpisy, pod kterými nalezneme spoustu informací k válce.

Návrh využití:

Aplikace může nahradit učebnici při výuce 2. světové války. Žáci ani učitel si nemusí kupovat učebnice, kde je toto učivo obsažené a mohou využít aplikaci, kterou může mít pohodlně každý ve svém zařízení zdarma.

Testování:

Aplikace obsahuje velké množství jazyků (asi 30), ve kterých může být učivo zobrazeno. Informace jsou pro základní školu více než dostačující. Nevýhodou je tmavé pozadí za textem (někdy těžší čitelnost, ale větší autentičnost-zobrazení hrůzy války).

České století

Cena: zdarma

Vydavatel: DipUP

Ročník: 1. – 9. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: 3,4 / 5

Popis:

Aplikace je zaměřena na procvičování historického kontextu v různých odvětvích. Nejprve si uživatel musí vybrat ze 3 různých obtížnosti otázek a poté z okruhu témat, kterého se mají otázky týkat (literatura, politika, běžný život …). V každém testu je různý počet otázek a uživatel vybírá ze čtyř možných odpovědí a hned se dozvídá správnou odpověď. Po dokončení testu vidí procentuální úspěšnost svých dokončených testů. Každý test, který není stoprocentně správně lze opakovat.

Návrh využití:

Jelikož je aplikace vhodná i pro mladší žáky, kteří se nevydrží učit celých 45 minut v kuse, může učitel tuto aplikaci zařadit do vyučování jako odpočinkovou činnost pro oživení aktivity mezi žáky.

Testování:

Aplikace je svým vzhledem i obsahem přívětivá pro všechny věkové kategorie. Může se tudíž využívat všemi ročníky. Je nenáročná na pochopení a všem žákům napříč ročníky může přinést zajímavé a užitečné informace.