Přírodopis (Biologie)

Způsob vybírání a druhy aplikací pro výuku přírodopisu

Jelikož je přírodopis velice rozsáhlým předmětem zahrnující velké množství okruhu a témat, byly podle toho vybírány také aplikace. Pro takto široký okruh jako je přírodopis se musely aplikace vybírat tak, aby alespoň částečně zahrnovaly potřebné učivo. Najdeme zde proto aplikace týkající se lidského těla, zvířat nebo rostlin. Některé aplikace jsou doplněny i audionahrávkou, která žákům může dokreslit problém o dané problematice.

Hlasy zvířat

Cena: zdarma

Vydavatel: Petr Kletečka

Ročník: 4. – 9. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,6 / 5

Popis:

Aplikace nám nabízí základní informace a hlasy zvířat. Po jejím spuštění se dostaneme do menu, kde máme seznam různých druhů zvířat, ze kterých si můžeme vybrat. Po jejich výběru se nám načte stránka s informacemi. Nejprve vidíme obrázek zvířete a pod ním máme jeho zařazení a latinský název. Následují zajímavé informace o historii, stavbě těla, způsobu lovu a užívání potravy, páření, místě výskytu a spoustu dalších. U každého zvířete nejsou informace stejné, ale liší se. Mezi uváděným informacemi najdeme i zvuky těchto živočichů. Nemusí se jednat jen o zvuky, které přímo vydávají, ale například u bobra evropského nalezneme zvuk hryzání do stromu a následný pád stromu, což může být pro děti jako doplňující informace zábavné.

Návrh využití:

Aplikace může posloužit jednak pro poskytnutí základních informací o různých druzích zvířat, ale také pro představu jejich zvuků. Učitel si tak ušetří složité vyhledávání zvuků zvířat na internetu a nemusí s dětmi ani na procházku, kde by zvířata sledoval. Stačí si najít požadované zvíře a jeho zvuk si přehrát v poklidu ve třídě.

Testování:

Aplikace je vhodná pro více věkových kategorií, což potvrzuje i její složení. Spoustu zajímavých informací se zde dozví starší žáci, ale i mladší žáci, kteří nejsou tak nároční. K přívětivému rozhraní napomáhá kromě dobře zformátovaného textu a přidání vhodných obrázků také přiložená audionahrávka zvuků zvířat. Tato nahrávka šla vždy v pořádku přehrát, a to i bez nároku na stahování speciálních přehrávačů nebo ovladačů.

Atlas rostlin

Cena: zdarma

Vydavatel: Petr Kletečka

Ročník: 4. – 9. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,4 / 5

Popis:

Aplikace nám nabízí základní informace o běžných i méně běžných rostlinách.  Jelikož je od stejného vydavatele jako aplikace Hlasy zvířat, její ovládání a stavba je stejná. V hlavním menu máme sepsané všechny rostliny, které atlas obsahuje a můžeme si vybrat ze dvou možností vyhledávání. Buď můžeme hledat manuálně v dlouhém menu nebo můžeme pomocí vyhledávače zadat český nebo latinský název a aplikace nám rostlinu vyhledá. Po otevření vybrané rostliny se nám zobrazí její specifikace, mezi kterou patří český a latinský název, zařazení do třídy a čeledě, doba květu, obrázek rostliny a velmi krátký popis rostliny a místa, kde se nejčastěji vyskytuje. Každou z rostlin si můžeme označit jako oblíbenou a zařadit ji tak do rychlé volby pro vyhledávání.

Návrh využití:

V jarních měsících je možné vzít děti do přírody, kde mohou pomocí tohoto atlasu sbírat a porovnávat různé druhy rostlin. Je to nevšední, a přesto účinný druh výuky. Atlas je možné využit i v obyčejných hodinách a to tak, že bude představován a žáci budou informování, jak s ním pracovat a hledat v něm nebo si v něm budou moct rovnou vyhledat potřebnou rostlinu, o které se právě naučili.

Testování:

Aplikace byla pěkně zpracovaná. Nevýhodou bylo dost odborných názvů rostlin, které když člověk nezná, hledal svůj požadavek velmi obtížně. Vyhledávání by také usnadnilo užívání nějakých filtrů, neboť jedinou možností, jak vyhledat rostlinu je hledání podle jejího názvu, což ne vždycky uživatel zná a potřebuje najít právě název například podle nějakého specifického znaku. Aplikace by mohla obsahovat více informací o rostlinách. Jako celek pro zjištění základních informací o rostlinách fungovala velmi dobře.

Human Organs Anatomy Reference Guide

Cena: zdarma

Vydavatel: luminous apps

Ročník: 4. – 9. ročník

Jazyk: angličtina / latina

Hodnocení: 4,6 / 5

Popis:

Aplikace Human Organs Anatomy Reference Guide slouží jako příručka lidských orgánů. Orgány jsou zde velice podrobně popsány. Co se týče vyhledávání informací, nabízí se nám tři možnosti. Dvě možnosti jsou pro podrobné vyhledávání informací o orgánech, a to buď výběrem přímo ze seznamu nebo vyhledáváním pomocí vyhledávacího pole, kam požadovaný orgán napíšeme a poté se nám zobrazí. Třetí   možnost není detailní jako první dvě. Po jejím zvolení se nám zobrazí obrázky orgánů s jejich detailním popisem (jedná se pouze o popis orgánu, nejsou zde žádné doplňující informace). Pojmy jsou psány anglicky a latinsky. Výběrem orgánu pomocí první možnosti, která již byla zmíněna (výběr z rolovacího menu), se dostaneme do podmenu, kde dále specifikujeme výběr orgánu nebo jeho části. Až se dostaneme k požadovanému orgánu nebo jeho části, máme zde uvedeno spoustu detailních informací o struktuře (vývoj, histologie, dělení), funkci, klinickém významu, historii nebo vývoji u jiných živočichů. Tyto jednotlivé sekce informací jsou často doplněny obrázky nebo fotografiemi. K jejich zobrazení je však nutné připojení k internetu.

Návrh využití:

Aplikace může posloužit jako náhrada za umělá torza těl (modely představující lidské orgány). Místo na modelu může učitel ukázat jednotlivé orgány právě pomocí aplikace. Výhodou také je, že ke každému orgánu máme poskytnuty informace, a tudíž aplikace kromě plastového modelu může částečně nahradit také učebnici a místo dvou pomůcek mají žáci všechno přehledně umístěno ve svém mobilu nebo tabletu.

Testování:

Aplikaci se zprvu nedařilo nainstalovat na zařízení s Androidem verze 4.4., i přestože tuto verzi měla podporovat. Po několika pokusech však byla instalace úspěšná. Funkčnost aplikace poté byla bezproblémová. Nevýhodou byla potřeba spuštěného připojení k internetu pro zobrazení doplňujících obrázků. Dobré bylo formátování textu, který byl rozčleněn do bloků. Text byl ale v jednotlivých blocích častokrát dost zhuštěný a komplikoval čitelnost. Obrázky byly zvolené tak, aby zobrazovaly orgán co nejpřesněji a byly doplněny vhodnými popisky.

Aplikace je zpracována velice podrobně a některé informace jsou pro základní školu velice složité a zbytečné.

Human Skeleton Reference Guide

Cena: zdarma

Vydavatel: luminous apps

Ročník: 4. – 9. ročník

Jazyk: angličtina / latina

Hodnocení: 4,4 / 5

Popis:

Aplikace Human Skeleton Reference Guide slouží jako příručka s informacemi o lidských kostech. Složení menu je stejné jako u předchozí aplikace, akorát s tím rozdílem, že je o něco širší. První možnost nám opět nabízí vyhledávání jednotlivých kostí a informací o nich pomocí rolovacího menu. Nejprve si vybereme část těla a poté libovolnou kost z této části. Po jejím otevření vidíme informace o její struktuře, funkčnosti, historii, klinickém významu a další. Druhá možnost vyhledávání nám slouží pro vyhledávání informací o kostech podle zadaného názvu. Dalšími možnostmi, které v předchozí aplikaci nebyly, je zobrazení přímo obrázků celé kostry nebo jednotlivých částí těla (lebka, zápěstí, chodidlo) s popisky jednotlivých kostí. Můžeme si tak zobrazit například celou kostru s popisem jednotlivých kostí nebo třeba lebku s popisem. 

Návrh využití:

Jako v předchozím případě i tentokrát může aplikace nahradit obyčejnou kostru při výuce lidského těla v hodinách přírodopisu. Pomocí projektoru lze obrázky promítat na plátno nebo interaktivní tabuli a popisovat tak žákům složení lidského těla. V aplikaci nalezneme kostru jako celek, ale i její části (ruka, lebka, nárt…) a právě při promítání tyto části může učitel žákům důkladně a podrobně popsat. Aplikaci lze využít na zdravotnicky zaměřených školách (spíše střední školy), kdy se musí žáci učit latinské názvy jednotlivých kostí. V této aplikaci je mají vyobrazené s autentickými obrázky a popisy.

Testování:

Graficky je aplikace na velmi dobré úrovni. Obrázky jsou detailní a přesně popsané. Informace k jednotlivým kostem jsou pro základní školu více než dostačující. Malým problémem je ovládání při hlavním menu dvěma tlačítky, protože jedno z nich automaticky vypne celou aplikaci. Při zobrazování některých částí menu naskakovaly ve spodní části obtěžující reklamy.

Zvířata kvíz – Naučte se všechny savci a ptáci

Cena: zdarma

Vydavatel: Andrey Solovyev

Ročník: 1. – 9. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,3 / 5

Popis:

Aplikace je primárně určena na procvičování rozpoznávání domácích i exotických zvířat. Nejprve si musíme vybrat, jaký druh zvířat chceme procvičovat. Poté nám menu nabídne více možností procvičování. V první možnost je naším úkolem vybrat podle obrázku správnou ze čtyř nabízených odpovědí. Druhá možnost je stejná, akorát je navíc omezená časem. V dalším cvičení vybíráme podle názvu ze šesti obrázků zvířat. Čtvrtou a pátou možností jsou kvízy, kdy se snažíme ze zadaných písmen uhodnout název zvířete na obrázku. Možnost s názvem Výukové kartičky vždy nabídne obrázek a uživatel si musí říct o jaké zvíře se jedná (případně opačně, objeví se název a uživatel si musí představit zvíře). Po vlastní odpovědi si může zobrazit správnou odpověď a pomocí dvou smajlíků určit, jestli odpověděl správně nebo špatně. Po otevření poslední volby v hlavním menu máme abecední seznam živočichů a výběr nám zobrazí obrázek živočicha i s jeho názvem.

Návrh využití:

Využít tuto aplikaci mohou především žáci ve svém volném čase. Aplikace je navržena tak, že se žáci nevědomky mohou vzdělávat pomocí zábavných her a kvízů. Učitel tuto aplikaci může využit za odměnu po splnění zadaného úkolu nebo může kvízy promítat na interaktivní tabuli a žák, který ví správnou odpověď se může přihlásit a odpovědět.

Testování:

Aplikace byla testována na mladších žácích i na dospělých lidech, a přestože je určena spíše pro školní věk, zaujala i spoustu dospělých. Výhodou byla možnost výběru způsobu, jakým chceme procvičovat a velké množství zvířat. Nevýhodou byly vyskakující reklamy.

Aplikace na houby

Cena: zdarma

Vydavatel: Vocom

Ročník: 1. – 9. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,4 / 5

Popis:

Tato aplikace může sloužit jako pomůcka při výuce hub na základní škole. Aplikace má několik částí. Hlavní z nich je atlas hub. V tomto atlase najdeme přes dvě stě druhů nejčastěji se vyskytujících hub. Vidíme u nich, zdali jsou jedlé nebo jedovaté a po jejich rozkliknutí získáme jejich popis, informace o výskytu a příbuzných druzích a dozvíme se také, s jakými druhy se nejčastěji právě tato houba zaměňuje a jak to dokonale rozpoznat. Druhou velice netradiční a užitečnou funkcí je funkce rozpoznávání hub, kdy pomocí fotoaparátu zamíříme na houbu a aplikace nám dokáže určit o jakou houbu se jedná.  Kromě tohoto druhu rozpoznávání aplikace nabízí rozpoznávání pomocí klíče. Uživatel musí vybrat z přednastavených možností základní formu plodnice, stanoviště houby, přibližnou velikost a typ hymenoforu (struktura výtrusného rouška). Aplikace mu poté zobrazí možné houby, které tyto znaky splňují a uživatel tak může rozpoznat o jakou houbu se jedná. Poslední funkcí, kterou tato aplikace poskytuje je zobrazování růstu hub na určitém území. Po zapnutí funkce polohy v zařízení nám aplikace vyhledá, kde se právě nacházíme a vypíše nám výskyt všech druhů hub v dané oblasti.

Návrh využití:

Aplikaci lze využít několika způsoby. Učitel díky ní může představovat žákům různé druhy hub a třídit je podle místa výskytu. Může tak žákům udělat kvíz, kdy budou hádat, kde představená houba roste a poté jim učitel ukáže správnou odpověď v aplikaci. Dále je možné vzít děti do lesa v rámci terénního cvičení, vypracovat na papírech „poznávačku“ a pomocí aplikace určovat nalezené druhy hub a vyplňovat zaznamenávací arch. K této aktivitě se dá využít i u vyhledávání růstu hub v určité lokalitě.

Testování:

Prostředí aplikace bylo velice příjemné pro práci. Výhodou je velké množství hub, které jsou zde zařazeny. Ačkoliv má aplikace dvě výhodné funkce, a to rozpoznávání hub pomocí fotoaparátu a určování výskytu hub pomocí polohy. Ani jedna z nich však nepracovala úplně bezchybně. Rozpoznávání hub fotoaparátem mělo dvě nevýhody. První byla, že ne vždycky dokázala aplikace určit pouze jeden druh houby. Spíše bylo nalezeno více druhů a uživatel si musel vybrat. Druhou nevýhodou bylo, že i když aplikace určila pouze jeden druh houby, ten se na displeji objevil pouze na 2 vteřiny, což uživatel nestihl ani přečíst a poté hned zmizel. Bylo tedy nutné rozpoznávání opakovat. Druhá funkce fungující pomocí určování polohy měla ten problém, že aplikace častokrát nedokázala určit polohu ani na volném prostranství, natož potom v lese.

Seznam typů hornin

Cena: zdarma

Vydavatel: Helpful Books

Ročník: 6. – 9. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,3 / 5

Popis:

Aplikace je zaměřena na poskytování informací o různých typech hornin. V aplikaci najdeme kolem 80 druhů různých hornin. Po jejich výběru v hlavním menu se nám zobrazí detailnější informace o nich. Mezi tyto informace patří místo jejich výskytu, jejich využití, význam, způsob, jakým vznikli, fyzikální a chemické vlastnosti, dělení a spoustu dalších zajímavostí. Většina druhů je doplněna i o ilustrační obrázky. Informace jsou uváděny v textových blocích podobně jako na webovém portálu Wikipedie, z kterého jsou částečně přebrány informace.

Návrh využití:

Této aplikace by učitel mohl využít v hodině přírodopisu tak, že by děti rozdělil například do dvojic nebo menších skupin, každé dvojici by dal malé „modely“ kamenů a hornin a žáci vy podle aplikace mohli zkoumat jejich znaky a další věci a mohli by je dále porovnávat s ostatními skupinami.

Ve frontální výuce by mohl učitel aplikaci použít v rámci sdělování informací celé třídě naráz.

Testování:

Co se týče náročnosti na výkon, nemá tato aplikace žádné velké požadavky. Ovládání je snadné a grafická stránka je velice podobná Wikipedii. Informace byly vcelku relevantní a odpovídaly i jiným zdrojům, kde se o těchto horninách pojednává. Jedinou nevýhodou bylo, že některé obrázky se načetly až po spuštění Wi-fi.