Fyzika

Způsob vybírání a druhy aplikací pro výuku fyziky

Aplikací pro fyziku je v Google Play nepřeberné množství. Pod vyhledávaným výrazem „fyzika“ však mnoho aplikací nenajdeme. Je nutné vyhledávat pod určitými názvy. Aplikace byly vybírány tak, aby pokryly co největší část témat, kterou fyzika obsahuje (elektřina a magnetismus, kinematika, mechanika, dynamika nebo optika). Další kritériem pro výběr bylo, aby šlo aplikace využít doma i přímo ve vyučovacích hodinách, kde byl výběr navíc zvolen tak, aby byly hodiny zábavné a přitom poučné. Výběr byl proto zaměřen kromě běžných výukových aplikací také na aplikace, které mohou nahrazovat různé fyzikální pokusy a jevy. 

Happy Glass

Cena: zdarma

Vydavatel: Lion Studios

Ročník: 1.- 8. ročník

Jazyk: angličtina

Hodnocení: 4 / 5

Popis:

V tomto případě se nejedná o výukovou aplikaci, ale spíše o hru, která se ovšem také dá za určitých podmínek vhodně využít ve výuce. Cílem hry je pomocí tužky nakreslit cestu a zábrany tak, aby se voda z potrubí dostala do připravené sklenice. Při nedodržení fyzikálních pravidel nám sklenice díky gravitační síle padá dolů, což zapříčiní neúspěšné ukončení levelu. Podle délky čáry, kterou nakreslíme pro přístup vody nám je po dokončení udělen počet hvězd (čím kratší čára, tím více hvězd). Po každých deseti levelech musíme mít pro postup do další desítky získaný určitý počet hvězd. Za každý level můžeme získat maximálně 3 hvězdy. Celkový počet možných získaných hvězd je asi 2412, což odpovídá 804 levelům.

Návrh využití:

Jelikož se nejedná přímo o výukovou aplikaci, ale spíše o hru, mohlo by se zdát využití v běžné výuce nevhodné.  Využít se však dá jako možnost ukázky fyzikálních zákonů a jevů. Pomocí tekoucí vody, míčků a sklenice lze při troše představivosti představit Archimedův zákon, Gravitační sílu, volný pád. Dále lze okrajově popsat průtok vody potrubím a vypočítání jejího objemu.¨

Testování:

Aplikace běžela plynule. Ovládání by mohlo být pro mladší žáky problém, neboť aplikace je v angličtině, ale po krátké instruktáži se dá ovládání lehce naučit. Výhodou je velké množství neopakujících se levelů s různými obtížnostmi. Rušivým elementem byly vyskakující reklamy během hry a videa po dokončení každého levelu.

Vědecký laboratorní experiment

Cena: zdarma

Vydavatel: gameship (Kids Games Factory) ->starší x novější verze

Ročník: 3. – 7. ročník

Jazyk: angličtina

Hodnocení: 3,6 / 5

Popis:

Aplikace je svou stavbou určena spíše pro mladší žáky základních škol. Její hlavní funkcí je představení některých fyzikálních pokusů či výrobků. Po spuštění aplikace zadáme svůj věk a zobrazí se nám možnost volby z 5 experimentů. Můžeme si sestavit vlastní elektrické auto z PET lahve, vyrobit elektřinu z brambor, baterie nebo jiných zařízení. Před začátkem každého experimentu máme popsáno, co máme provést, a při správném postupu se nám podaří uskutečnit daný experiment.

Návrh využití:

Využití této aplikace by se nabízelo v různých školních kroužcích pro mladší žáky. Mezi tyto kroužky můžou patřit různé dílny, elekro kroužky a další. Další možnost využití je v hodině fyziky, kdy si žáci mohou vyzkoušet jednoduché pokusy a vynálezy bez jakýchkoliv pomůcek (výjimkou tabletů/telefonů). Zkouška na tabletu může být brána jako informativní a poté lze provést pokus v realitě. Zvídavější děti, zajímající se o techniku, si mohou tyto lehké pokusy vyzkoušet doma bez jakékoliv pomoci, aniž by došlo k ohrožení jejich zdraví.

Testování:

Aplikace je svou stavbou a vzhledem určena spíše mladším žákům. Po delší spouštěcí době se řádně načetla a fungovala bez problému. Rušivým elementem bylo neustálé zadávání věku uživatele, které bylo vyžadováno při každém spuštění, přitom vůbec nic neovlivňovalo. Při práci na pokusech byl uživatel dobře naváděn nápovědou, ale podstatně horší bylo ovládání při plnění zadaných úkolů. Při dotyku aplikace několikrát vůbec nereagovala nebo reagovala opožděně.

Electrical Engineering

Cena: zdarma

Vydavatel: GK Soft

Ročník: 6. – 9. ročník

Jazyk: angličtina

Hodnocení: 4,1 / 5

Popis:

V tomto případě se nejedná o výukovou aplikaci, ale o aplikaci, kterou lze použít při výuce jako pomůcku k procvičování učiva. Aplikace slouží jako kalkulátor pro výpočet různých veličin týkajících se elektrického proudu. Po spuštění máme v hlavní menu několik možností. Aplikace dokáže po zadání hodnot vypočítat samostatné veličiny, ale také snadné i složité sériové a paralelní elektrické obvody. Dále zde najdeme vzorce pro výpočet většiny veličin týkajících se elektřiny včetně popisu značek. V dodatkových výpočtech lze vypočítat méně obvyklejší věci, jako třeba životnost baterie, velikosti potřebných kondenzátorů, které chceme použít v obvodu nebo induktanci.

Návrh využití:

Využití se nabízí při výpočtech příkladů v hodinách fyziky. Vhodné by bylo použití při sestavování různých stavebnic zabývajících se elektrickými obvody, kdy je žádoucí zjistit dané veličiny co nejrychleji. Jelikož aplikace dokáže vypočítat i těžší příklady, mohou ji využívat i střední školy se zaměřením na elektřinu (elektrikář, elektrotechnik, autotronik, autoelektrikář) nebo přímo elektrikáři při výkonu své práce. Nevýhodou aplikace může být zneužití při testech nebo písemných pracích.

Testování:

Aplikace je v anglickém jazyce, což lehce ztěžuje její užívání. Jinak je uživatelsky nenáročná a dokáží s ní hned pracovat i méně zdatní uživatelé. Problémem by mohla být pro žáky se zrakovým postižením, neboť na některých zařízeních, (především mobily s menším displejem), jsou v určitých částech užita příliš malá písmena.

Fyzika testy-cvičení z fyziky

Cena: základní verze-zdarma, rozšířená verze- 29,00 Kč – 699,00 Kč za položku

Vydavatel: Eductify

Ročník: 6. ročník – SŠ

Jazyk: čeština

Hodnocení: 3,9 / 5

Popis:

Aplikace je od stejného vývojáře jako Česká gramatika a také stejně vypadá. Funkce jsou také stejné jako u České gramatiky, ale jsou zaměřeny na fyziku. Po spuštění hlavního menu se nám nabízí sedm možností volby. První možností jsou Testy. Po rozkliknutí si vybíráme, z jakého učiva si chceme otestovat své znalosti a můžeme si nastavit průběh testu (včetně počtu otázek). Okruhy otázek jsou velice široce nastavené a zabírají tak okruhy témata od základních škol až po maturitní témata. Druhou možností je Učební plán, který nám umožňuje si vytvořit vlastní studijní plán rozložený po dnech. Pod další ikonou nalezneme výsledky svých absolvovaných testů včetně ukázky dobře a špatně zodpovězených otázek. Čtvrtá možnost nám nabízí celkové statistiky všech dokončených testů a témat včetně ohodnocení známkou. Pátou volbou je volba šampionátu, kde uživatel vyplňuje více sad otázek za sebou a dostává se tak do dalších úrovní. Každá otázka je omezena časem a bodově ohodnocena. Lze tak porovnávat výkony a soutěžit s ostatními hráči. Poslední možnost nám nabízí pořízení aplikací od stejného vydavatele do jiných předmětů (právě zmiňovaná Česká gramatika do českého jazyka atd.).

Návrh využití:

Využití aplikace se nabízí při opakování na písemnou práci po probrání celého tematického okruhu. Učitel zadá žákům na procvičení určité téma a ti pomocí aplikace ve vlastních mobilech nebo školních tabletech mohou procvičovat daný okruh, ve kterém se nacházejí teoretické i praktické otázky. Cvičení v aplikaci mohou žáci dostat vypracovat za domácí úkol. Aplikace je vhodná také při přípravě na písemnou práci pro zopakování učiva. Díky volbě šampionátu mohou žáci mezi sebou soutěžit v získaných vědomostech, což může být zábavnější forma studia.

Testování:

Aplikace je velmi přehledně graficky zpracována. Na všech zařízeních běžela plynule a bez jakýchkoliv problémů. Mezi klady patří šířka témat napříč všemi ročníky (některá témata se musí dokoupit). Dalším plusovým bodem je možnost nastavení učebního plánu, podle kterého nás aplikace vždy sama upozorní, jakému učivu a v jaké délce se máme věnovat. Pozitivní bylo, že přímo v testových otázkách máme jako pomůcku papír, na který si můžeme psát poznámky a kalkulačku. Nepotřebujeme tudíž žádné další pomůcky. Mínusovým bodem, jak již bylo zmíněno, je nutnost dokupování některých důležitých témat.