Informační technologie

Způsob vybírání a druhy aplikací pro výuku informatiky

Užívání informačních technologií je dnes nejen ve škole, ale i v běžném životě na denním pořádku. Proto je výuka informatiky nezbytnou a stále důležitější součástí ve vzdělávání. Aplikace pro předmět informatiky byly vybírány tak, aby pokryly co nejlépe práci s hardwarem i softwarem. Jsou zde aplikace, které se zabývají komponenty a stavbou PC, ale také aplikace, zabývající se programovým vybavením PC nebo operačním systémem. Mezi aplikacemi nejsou aplikace týkající se sítí, neboť toto téma se na základních školách nevyučuje.

PC Building Simulator 2

Cena: zdarma

Vydavatel: Amiň Apps

Ročník: 4. – 9. ročník

Jazyk: angličtina

Hodnocení: 4,2 / 5

Popis:

V případě PC Building simulátor 2 se nejedná o výukovou aplikaci, ale spíše hru, která ale může jako výuková aplikace posloužit. Prvním úkolem po spuštění aplikace je vytvoření firmy, která bude pracovat na výstavbě a prodeji PC. Uživatel musí zadat název firmy a preferenci stavby. Poté se již může pustit do sestavování počítače, kdy si vždy vybere nejprve Case a dále dle ceny dostupnou základní desku, typ procesoru a chladiče, grafickou kartu, RAM paměti a HDD. Po sestavení musí do počítače nainstalovat operační systém a provést test funkčnosti. Nakonec si může zobrazit seznam použitých komponent s hodnocením, cenu, která byla vynaložena za výrobu PC a cenu, za kterou může PC prodat. Za prodané výrobky získává firma peníze, za které si může koupit reklamu nebo rozšíření vlastní výroby, čímž si zpřístupní nové komponenty. Nejprve má pouze licenci na stavění kancelářských PC a za částku 10 a 50 milionů si může dokoupit licenci na stavbu počítačů pro domácnost a herních počítačů. Tímto rozšířením a získáním komponent získává více vědomostí o komponentách a zkušeností při jejich užívání.

Návrh využití:

Aplikaci lze využít pří základním učivu o součástech počítače (hardware) v hodinách informatiky. Žáci si mohou udělat základní obraz o součástech, které jsou potřeba pro vytvoření PC a procesu, který ke vzniku počítače vede. Částečně může aplikace zasáhnout i do jiných oborů a může učit žáky podnikatelskému záměru a vedení malé firmy.

Testování:

Aplikace je jednoduchá, a tak slouží pouze pro základní vysvětlení komponent. Nelze na ní vyučovat zasazení součástek do základní desky nebo jejich detailní funkci. Výhodou aplikace je možnost neustálého rozšiřování stavby PC a obohacování o nové komponenty, což zapříčiní, aby žáka hra nepřestala po chvíli bavit. Grafická stránka by zasloužila lepší zpracování. Až na zobrazení určitých komponent se jedná o nepříliš propracovanou grafiku.

 

Learn MS Office Full Course in 15 Days

Cena: zdarma

Vydavatel: GH-J Studio

Ročník: 6. – 9. ročník

Jazyk: angličtina

Hodnocení: 4,6 / 5

Popis:

Aplikace nabízí pomoc při práci s kancelářskými programy od firmy Microsoft. Po jejím spuštění máme na výběr, jaký program chceme užívat. Na výběr je ze tří programů: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. Po výběru programu, který chceme procvičovat se nám zobrazí první základní menu a poté další podmenu, abychom se dostalo konkrétně k věci, kterou chceme procvičovat. U MS Word nalezneme v menu položky Základy, Editace, Formátování textu a stran, Práce s tabulkami a pokročilé operace. V podmenu jsou pak tyto kategorie upřesněny a například u formátování textu nalezneme: Nastavení písma, Dekorace textu, Změna barvy písma, Zarovnání a spoustu dalších.  Každá z hlavních kategorií má několik svých vlastních podkategorií, který daný bod konkretizují.

Po celkovém zvolení problému, který si chceme procvičit, se dostaneme na stránku, kde je popsáno, jak přesně máme postupovat a postup je doplněn i obrázky s popisky.

Stejně jako u Wordu je menu uspořádané i u Excelu a PowerPointu. Vždy je nejprve potřeba zvolit větší okruh v hlavním menu a poté konkrétnější okruh v podmenu a tím se dostaneme až na stránku s textem a obrázky, které nám daný problém důkladně vysvětlí.

Návrh využití:

Využití aplikace je vhodné pro naučení a procvičení práce s kancelářským balíčkem MS Office. Žáci, kteří mají aplikaci nainstalovanou ve svém zařízení, si mohou doma procvičovat práci s kancelářským balíčkem, a díky ní si v případě nesnází nalézt nápovědu. Aplikace může posloužit také jako učební materiál pro test týkající se Wordu, Excelu nebo PowerPointu.

Testování:

Aplikace obsahuje spoustu důležitých a detailních informací a vcelku obstojně tak dokáže naučit práci s kancelářskými balíčky. Nevýhodou bylo vyskakování obtěžujících reklam a občasné padání aplikace, které nevyřešila ani přeinstalace.

How to Install Windows

Cena: zdarma

Vydavatel: TheSizzlingApps

Ročník: 8. – 9. ročník

Jazyk: angličtina

Hodnocení: neuvedeno / 5

Popis:

Primární funkcí aplikace je pomoc při tvorbě instalačního média nebo přeinstalaci Windows. Aplikace může posloužit také jako výuková v hodinách informatiky při probírání operačních systémů a jejích instalaci. Po spuštění je třeba kliknout na „Install Windows“, čímž se dostaneme do hlavní sekce aplikace. Zde máme v horní posuvné liště kategorie: Jak nainstalovat Windows 98, Windows XP-čistá instalace, Windows Vista-čistá instalace, Windows 7-čístá instalace z DVD, Windows 7 upgrade z DVD, Windows 7  vytvoření bootovacího (spouštěcího) média na flash disk, Windows 7-čístá instalace z flash disku, Windows 7-upgrade z flash disku, Windows 7- aktivace a nastavení po instalaci, Windows 8-čistá instalace, Windows 10-vytvoření instalačního média, Windows 10-čistá instalace a Jak vytvořit datový oddíl na disku, ve kterém se budou nacházet původní soubory.

Po výběru požadované verze Windows a požadovaného úkonu se zobrazí přesný postup, krok po kroku, při jehož dodržení se instalace, či jiný proces podaří.

Návrh využití:

V hodině informatiky žáci dostanou média s Windows 7-10 a jejich úkolem bude nainstalovat (přeinstalovat) Windows na stolním počítači/notebooku. Jako pomůcku mohou využít aplikaci s postupem instalace, kterou boudou mít ve svém mobilu nebo ji případně vyučující promítne na tabuli.

Testování:

Podle aplikace byla vyzkoušena čistá instalace Windows 7, upgrade z Windows 7 na Windows 10 a vytvoření instalačního média s Windows 10 a vše se při dodržení kroků podařilo. Předností aplikace je, že obsahuje všechny Windows od verze 98 až po 10 a využití v ní tak může nalézt téměř každý uživatel. Ačkoliv jsou postupy v angličtině, jsou kroky srozumitelné a detailně popsané a vše podle nich fungovalo správně.

Pozn: při testování instalací byly využity originální (zakoupené) verze Windows.

All About Computer

Cena: zdarma

Vydavatel: Sai Info

Ročník: 3. – 9. ročník

Jazyk: angličtina

Hodnocení: 4,1 / 5

Popis:

Aplikace slouží pro získání potřebných informací o PC. Mezi tyto informace patří informace o hardware, software nebo bezpečnosti a další. Nejprve je třeba vybrat jazyk, ve kterém bude aplikace pracovat. Poté se dostaneme na stránku, kde máme několik hlavních okruhů. Mezi tyto okruhy patří okruhy s názvy: Co je to počítač, Nákup počítače, nastavení počítače, Rozhraní a součásti počítače + periferie, Informace ke spouštění a vypínání, Používání aplikací a internetu, Nastavování správných hesel nebo Nastavení jazyka počítače. Posledními dvěma okruhy jsou Klávesové zkratky a Chytrý uživatel, kde jsou různé tipy a triky pro uživatele. 

V každé z těchto kategorií jsou obsažené podkategorie, které okruh více specifikují. Pod kategorií „Užívání internetu“ tak nalezneme podkategorie: používání internetu, Výhody internetu, Co je e-mail nebo Jak posílat zprávy.

Po vyhledání požadovaných informací přes kategorie a podkategorie se uživateli zobrazí stránka, ve které jsou informace a přesný postup, jak s daným problémem pracovat.

Návrh využití:

Výhodou této aplikace je, že může být použita i v nižších ročnících. Pomocí aplikace může učitel žákům vysvětlit úplné základy informatiky tak, aby je snadno pochopili.

Testování:

Aplikace obsahuje velké množství základních informací, které jsou dobře popsané. Postupy jsou doplněny animacemi, které umožňují lepší pochopení problému. Informace jsou úhledně a logicky uspořádané a v poklidu pokryjí znalosti potřebné pro informatiku nižších ročníků základních škol.