Chemie

Způsob vybírání a druhy aplikací pro výuku chemie

Aplikace pro chemii byly vybírány tak, aby v nich byla obsažena tabulka periodických prvků a názvosloví, neboť to jsou stěžejní prvky výuky na druhém stupni základní školy. Dále byly aplikace vybírány tak, aby byly co nejvíce užitečné a napomohly žákům ve výuce chemie i mimo ni při vlastní přípravě. Ačkoliv je chemických aplikací na Google play spousta, ne vždy se jedná o aplikace kvalitní, a proto jejich vybírání bylo velice obtížné.

Chemie názvosloví a testy

Cena: základní verze-zdarma, rozšířená verze- 59,00 Kč/měsíc, 149 Kč/rok, 269 Kč/doživotně

Vydavatel: Eductify

Ročník: 7. – 9. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,5 / 5

Popis:

Aplikace je od vývojáře Eductify a je i stejně navržená jako předchozí aplikace. Nabízí nám možnost procvičení teorie, kde máme teoretické informace o prvcích seřazených do skupin dle periodické tabulky prvků. Dále jsou zde teoretické informace o názvosloví oxidů, sulfidů, nitridů, halogenidů, hydroxidů a kyselin. Všechny tyto jevy si můžeme procvičit pod druhou ikonou, která nám poskytuje testy na probrané učivo ze sekce Teorie. Ve třetí možnosti máme výsledky všech absolvovaných testů a ve čtvrté statistiku testů včetně známky. Pátá možnost nám nabízí nastavit si vlastní učební plán, který nás sám upozorňuje na to, co a kdy máme probírat a procvičovat. Důležitou součástí celé série aplikací od tohoto vydavatele je také šampionát, kde žáci dostávají celou sadu otázek od nejlehčí obtížnosti po nejtěžší. Otázky jsou bodově hodnoceny a časově omezeny a podle výkonu žák dosahuje určitého výsledku, který může následně porovnávat s ostatními uživateli.

Návrh využití:

Učitel může aplikaci využít jako pomůcku při přípravě na výuku nebo v samotné výuce, kdy žákům předává teoretickou část tématu. Žáci mohou aplikaci využít při učení a opakování na test, neboť se zde nachází jak teoretické informace, tak i testové otázky.  Volba šampionátu nabízí procvičení učiva a vzbuzení soutěživosti mezi žáky, což může učinit hodinu atraktivní. Tato volba by se dala využívat za odměnu, kdy žáci splní zadané úkoly a za odměnu si mohou zasoutěžit se svými spolužáky, čímž se také učí novým poznatkům.

Testování:

Jak již bylo řečeno, aplikace je velmi vhodně navržena a velmi dobře využitelná. V základní verzi však neobsahuje požadované množství učiva, a tak pro obsažení učiva pro celý druhý stupeň základní školy je třeba si dokoupit plnou verzi. Novinkou u této aplikace oproti předchozím bylo, že se ve spodní části obrazovky zobrazovaly doporučené testy, které by si žák mohl procvičit a navazovaly tak na probrané učivo.

Chemické vzorce kvíz

Cena: zdarma

Vydavatel: Marijn Dillen

Ročník: 7. – 9. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,3 / 5

Popis:

Aplikace je určena pro procvičování chemického názvosloví.  V hlavním menu máme na výběr, zdali chceme mít zadané názvy a tvořit z nich vzorce nebo opačně. Dále si můžeme vybrat, jakých prvků by se mělo naše procvičování týkat. Po nastavení úvodních požadavků se nám spustí test, kde podle našeho nastavení máme zobrazen buď chemický vzorec a musíme vybrat správný název nebo máme naopak název a musíme zvolit správný chemický vzorec. Vždy máme možnost volby ze tří odpovědí. Po dokončení se nám v hlavním menu u každé položky zobrazí dosažený výsledek, který opakováním testu lze vylepšit.

Návrh využití:

Využití aplikace je samozřejmě nejvhodnější při procvičování názvosloví. Jednou z možností je spustit aplikaci na interaktivní tabuli nebo projektoru a promítat zde otázky. Žáci se mohou hlásit a odpovídat buď jako jednotlivci nebo lze utvořit skupiny a uspořádat soutěž mezi skupinami. Aplikace je vhodná také při přípravě na olympiády z chemie, protože zaujímá velkou část názvosloví základních škol na jednom místě.

Testování:

Aplikace je velice jednoduchá. Lehce se ovládá. Problémem byly pouze vyskakující reklamy, které neustále vyskakovali vespod okna a přechody mezi otázkami, kdy bylo nutné kliknout na displej a mnohdy se tak stalo, že kromě přeskočení na další otázku se zároveň vybrala i odpověď na následující otázku a byla tak zvolena špatně.

Chemické názvosloví

Cena: zdarma

Vydavatel: martiska.net

Ročník: 7. – 9. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,1 / 5

Popis:

Chceme-li si procvičit názvosloví, které se učí na základních školách, tato aplikace je vhodnou volbou, neboť je právě na toto učivo zaměřena. Jedná se spíše o pomocnou aplikaci do výuky než přímo výukovou aplikaci. Její princip spočívá v tom, že hned po zapnutí se nám načte okno pro vyhledávání, do kterého zadáváme buď chemický vzorec nebo název a po stisknutí tlačítka „Převeď“ se nám požadavek převede na opačnou možnost (vzorec/název). Pokud zadáme název nebo vzorec špatně, jsme vyzváni k opravě.

Návrh využití:

Využití je možné ve výuce pro ověřování vzorců při procvičování názvosloví. Každý žák si může aplikaci spustit na vlastním zařízení a zjišťovat si tak informace každý samostatně nebo může být k dispozici učitelský tablet, který může aplikaci promítat na tabuli a na tomto tabletu si mohou hledat informace všechny děti.

Testování:

Aplikace je jednoduchá na pochopení. Stačí zadat požadavek a po stisknutí tlačítka je požadavek proveden. Důležité však je zadat požadavek přesně dle správných gramatických zásad a zásad psaní chemických vzorců (prvky ve vzorcích musí být psány velkým písmenem; při psaní názvů se musí dodržovat přesná interpunkce atp.). Při nedodržení těchto pravidel se nám zobrazila pobídka pro zlepšení zadání a výsledek nebyl nalezen. Lehkým zádrhelem bylo také neschopnost rozpoznání obtížnějších vzorců.

Chemická tabulka

Cena: zdarma

Vydavatel: Petr Kletečka

Ročník: 7. – 9. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,6 / 5

Popis:

U této aplikace se nejedná o nic jiného než o obyčejnou periodickou tabulku prvků doplněnou o další informace o prvcích. V aplikaci si můžeme zvolit z různých typů zobrazení. Máme možnost výběru z 8 druhů. Můžeme si vybrat klasickou periodickou tabulku, seřazení podle českého nebo latinského názvu prvků, podle periody nebo skupin, podle atomového čísla, atomové hmotnosti nebo podle druhu. Ve spodní části menu si můžeme nastavit jazyk nebo se dozvědět něco o programu. U všech možností zobrazení máme kromě vypsaných prvků a základních informací také doplňující informace.  

Návrh využití:

Aplikace je vhodná jako náhrada obyčejné papírové periodické tabulky prvků. Najdeme v ní i mnohem více informací než v klasické periodické tabulce. Informace jsou i více barevně rozlišeny, a tak pro žáky snadněji pochopitelné.

Testování:

Testování této aplikace proběhlo hladce, protože to bylo pouze rozšířené zacházení s tabulkou periodických prvků. Problémová byla instalace, neboť aplikace potřebuje android verze 6.1, a proto nešla spustit na všech zařízeních.

Chemické prvky a periodická tabulka – Kvíz symbolů

Cena: zdarma

Vydavatel: Andrey Solovyev

Ročník: 7. – 9. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,5 / 5

Popis:

Tato aplikace nám nabízí zajímavé možnosti procvičení si periodické tabulky prvků. Po spuštění si nejprve vybereme ze tří obtížností prvků. Čtvrtou možností je zobrazeni periodické tabulky.  Po výběru obtížnosti si můžeme zvolit ze šesti druhů procvičování. Prvním je otázka s více odpověďmi, kdy máme zadanou značku prvku a ze čtyř možností musíme vybrat správnou odpověď. Druhým a třetím je Kvíz lehký a Kvíz těžký, kde máme značku prvku a z přidělených písmen musíme složit jeho správný název. Ve čtvrté možnosti vybíráme z šesti různých značek tu, která patří k prvku napsanému v dolní části obrazovky. V další části je naším úkolem vybrat ze 4 odpovědí tu, která odpovídá předloze, a to vše na čas. V poslední volbě máme vždy vyobrazenou kartičku s prvkem a musíme si v duchu říct její název a poté si můžeme zobrazit správnou odpověď a označit pomocí smajlíků, zda jsme odpověděli správně nebo špatně.

V pokročilém procvičování prvků si ještě můžeme zvolit procvičování atomových čísel, kdy opět vybíráme ze 4 nabízených odpovědí.

Návrh využití:

Po probrání periodické tabulky prvků může tato aplikace posloužit jako zopakování probraného učiva. Pro žáky může být tato možnost přívětivější než mechanické opakování již získaných informací.

Testování:

Aplikace je zaměřena pouze na procvičování prvků z periodické tabulky, což způsobovalo, že ač byla cvičení konstruována jinak, jednalo se tak pořád o to stejné akorát v jiné podobě, což dělalo aplikaci neatraktivní a nezábavnou. Nevhodné bylo barevné zpracování grafiky, které působilo rušivě a neesteticky.